fbpx

Hvad er effektiv behandling mod stress?

Af stressekspert Rikke Maj Thauer

Det vigtigste er at opsøge en erfaren stressbehandler – stresscoach eller psykolog/psykoterapeut/psykiater med speciale i stress. Terapi kan blive aktuelt for nogen – men ikke i den akutte fase af stress. Terapi har som sådan ikke noget med stressbehandling at gøre.

Et meget anerkendt svensk forskningsprojekt fra 2001 (Karolinska Instituttet) har gennemgået og sammenlignet mange forskellige stressbehandlinger og deres effekter og peger på de fire faktorer, som bedst fører til afkortelse af stress-sygefraværet.

Konklusionen på dette studie er, at behandlingen lykkes bedst, når:

  • den stressramte har fået værktøjerne til at cope med sin stress i hverdagen, dvs. at håndtere tanker, følelser og adfærd i det daglige på en måde, der reducerer stress
  • den stressramte har arbejdet med sin livsstil, dvs. søvn, hvile, motion, måltider, helende samvær, aflastning, pauser og at dosere pres
  • den behandling den stressramte har fået samarbejder med arbejdspladsen ifm. tilbagevenden til arbejdet
  • det er lykkedes at få nedbragt den stressramtes følelse af skyld og skam.

Den mest effektive vej ud af stress er altså at få hjælp fra en erfaren stressbehandler, der kan – hjælpe dig med at få afbalanceret dit overbelastede nervesystem – hjælpe dig med at håndtere din hverdag og din livsstil anderledes og få værktøjer til fremadrettet håndtering – sikre, at alt dette sker i samarbejde med arbejdspladsen, når du vender tilbage.

Terapi versus stressbehandling

Skal man ikke finde årsagen til stress? Jo, det skal man. Og man skal tage konsekvenserne, fjerne belastningerne og ændre adfærd.

Men personer med langvarig og alvorlig stress er ikke sig selv. Tankerne er negative og typisk præget af skyld og skam. Sindet er overbelastet og har fået mindsket evnen til at reflektere. De kognitive evner er for en periode reducerede. En meget stresset person kan derfor ikke forholde sig til sin skilsmisse, sin dårlige barndom eller til en ven, der døde.

For personer med langvarig og alvorlig stress er første skridt, at den biologiske stress reduceres. Sindet skal aflastes og nervesystemet bringes i balance. Terapi vil for de fleste være for stor en belastning i den akutte fase af stress.

At en del forveksler terapi og stressbehandling hænger sammen med, at stressbehandling også går ud på at, opdage mønstre, som kan være skadelige, og se på, hvad der belaster personen.

Men – hvor stressbehandling går ud på at ændre disse mønstre her og nu i en retning, som aflaster personen, går terapi ud på at undersøge, hvorfor disse mønstre har udviklet sig og hvordan de hænger sammen med personens nutidige valg.

Et sådant terapeutisk arbejde kan være nødvendigt for nogen, men bør udskydes til efter at stressreaktionen er væk og personen er kommet tilbage til ”sig selv”.

Vælg et team af tværfaglige

Et menneskes mentale og fysiske tilstand kan meget dårligt skilles ad. Din krop fortæller din hjerne, hvordan du har det. Og din hjerne giver signaler til din krop om at reagere.

Lider du på sjælen, er kroppen også belastet. Og belaster eller forsømmer du kroppen, bliver din trivsel påvirket negativt.

En kyndig stressbehandler samarbejder derfor også med et team af behandlere, som kan noget forskelligt. De forskellige faggrupper har hver sin indfaldsvinkel til den komplekse situation, som en overbelastningsreaktion er, og kan hjælpe på forskellige måder.

Der ligger ofte meget stress ophobet i kroppens nerver og væv. Den stressramte vil derfor typisk have stor gavn af kropsterapi – body-SDS, osteopati, massage etc., eller en kombination.

For de fleste hænger stressbelastningen sammen med, at de spiser forkert, motionerer for lidt, har problemer med søvn, spændinger og smerter osv.

Derfor vil kostvejledning, hjælp til bedre søvn, hjælp til at komme i gang med fysisk træning samt behandling af smerter og spændinger også kunne være en del af behandlingen.

Enkelte er ved siden af deres stress kommet i en tilstand, hvor depression, angst, selvskade, spiseforstyrrelser eller andre alvorlige psykiske lidelser og kriser er i sin begyndelse. Dette er vigtigt at konstatere i tide.

En erfaren stressbehandler samarbejder derfor med psykologer, kropsterapeuter, læger og andre og vurderer i et tværfagligt samarbejde med disse hvilken behandling, den enkelte stressramte har mest glæde af – hvornår og i hvilken kombination.

Endelig skal det nævnes, at forskellige former for mindfulness og hypnoterapi har vist sig meget effektive mod stress. 

Få adgang til konkret viden om stress og enkle værktøjer til håndtering

Forestil dig, hvordan vores samfund ville se ud, hvis flere mennesker vidste, hvordan de styrker deres mentale trivsel og får mere overskud, bedre søvn og mindre stress.

Stressekspert Rikke Maj Thauer er initiativtager til trivselscenter.dk, hvor du får inspiration, relevant viden, værktøjer og metoder – til 0 kr.

Hvem er stresseksperten?

Rikke er en af landets førende stresseksperter og kendt fra GO’Morgen Danmark, B.T., Jyllandsposten, Børsen m.m. da hun udgav bogen ”Stress er også dit eget ansvar” i 2019. En bog, som allerede har gjort næsten 4.000 læsere klogere på stress. Læs mere her >

Siden 2018 har hun talt for flere end 25.000 mennesker til foredraget: Sådan forebygger, spotter og håndterer du stress hos dig selv og andre, en forebyggelseskampagne som har modtaget støtte fra Velliv Foreningen.

Hun er kendt for hendes praktiske og jordnære tilgang til stresshåndtering, og for hendes enkle formidling af et ellers kompliceret emne som stress.

Kontakt

Uanset hvilke spørgsmål du har i forhold til stress, behandling af stress m.v., så kontakt Rikke via en af nedenstående kanaler:

Indsend dine kontaktoplysninger og jeg kontakter dig

Ansøgning til stressuddannelsen