fbpx

Vi har allerede hjulpet +200 virksomheder

STRESSKURSUS

Sådan forebygger, spotter og håndterer du stress hos andre

Workshops og heldagskursus om stress til ledere, HR-konsulenter og arbejdsmiljøgrupper.

Kursus for ledere

“På vores lederkursus har vi fået mange forskellige værktøjer til både at spotte stress i den tidlige fase, forstå stresskompleksiteten og hjælpe medarbejdere tilbage på banen igen. Rikke var lydhør over for vores problemstillinger og har arbejdet case-baseret og praksisnært.

Jeg vil anbefale Rikke både til andre ledergrupper, men også medarbejdere, der kunne ønske et stress-coachingforløb, eller organisationer, der ønsker at arbejde med stressforebyggelse.”

– Leder Gitte Wagner Hansen, Københavns Universitet

Kursus for arbejdsmiljøgruppen

“Synes at det var kort og præcist oplæg, det blev ikke langt ragende. Rikke er en rigtig go’ formidler! 

Super med både teori og praktiske, hvad man kan gøre. 

Det med grænsen mellem det private og professionelle.”

– AMR-repræsentanter, Ishøj Kommune

Vil du undgå stress eller udbrændthed blandt medarbejdere
eller kolleger og alle de afledte problemer, der følger med?

Problemer som lange og dyre stresssygemeldinger og en presset medarbejdergruppe, der skal løbe ekstra stærkt under sygemeldingen? For ikke at nævne alle de problemer, der opstår rundt om en stressramt både før, under og efter en sygemelding?

Så kan et stresskursus være den helt rette løsning.

På stresskurset lærer du at anskue stress på en ny måde. For i Thauer Stresscenter betragter vi ikke stress som et problem, men et signal om, at den enkelte skal lære at håndtere elementer i sit liv anderledes. Også i privatlivet. Og vi mener, at stress er den enkeltes ansvar. Derfor handler vores metoder om at blive klogere på sit eget stressmønster, tage ansvar og selv at forebygge stress.

Du kan bruge en række tiltag til at forebygge, at medarbejdere eller kolleger får stress, og for at sikre at de kommer effektivt tilbage på arbejde efter en stresssygemelding. Dem lærer du på kurset. Ligesom de ca. 1.000 andre kursister, der nu kan håndtere andres stress bedre i blandt andet DR, Helsingør Kommune, Region Hovedstaden, Region Hovedstadens Apotek, Danske Kreds, Københavns Universitet, Jobcenter Allerød, Kulturværftet i Helsingør, Express Bank og ManDiesel.

En medarbejder der er sygemeldt med stress koster op mod 1 million kroner, og en sygemeldt leder koster op mod 4 millioner.
Kilde: Stressforeningen

Sygemeldingen varer i gennemsnit 2 måneder, og hver femte stresssygemeldt kommer ikke tilbage til sit job igen.
Kilde: Ugebrevet A4

FAKTA OM STRESS Stressekspert Rikke Maj Thauer

På stresskurset får du viden om:

Hvordan påvirker stress hjerne, krop og mentale ydeevne:

Indledningsvis gennemgår vi det rent fysiologiske, så du ved, hvad der sker, når nogen får stress. For stress udløser en række kemiske stoffer og stresshormoner, der gør, at stressramte kan overskue mindre og mindre. Du får også den konkrete definition på stress.

Hvordan opdager du tegn på stress:

Noget af det allervigtigste i forhold til at forebygge stress er, at du kan spotte, når noget er galt. Op til at en medarbejder bliver syg af stress, er der en række tegn på stress. Blandt andet at vedkommende forandrer sig. De udadreagerende medarbejdere reagerer tydeligere, end de plejer. De stille medarbejdere bliver mere stille. Men der er også en række andre tegn, du skal være opmærksom på.

Derfor får du en liste med de typiske tegn på stress, og du lærer, hvordan du skal agere, når du opdager disse tegn, så du kan hjælpe vedkommende videre. Udover de tegn på stress, som du selv kan se, har stressramte også en række stresssymptomer, du ikke kan se. Dem får du en liste over, så du kan spørge ind til dem, ligesom du lærer at afdække, hvad der udløste medarbejderens stressbelastning.

De færreste har lyst til tage de samtaler med nogen. Men det skal du. Og hvis du lærer at reagere allerede ved de mindste tegn på stress, kan du forebygge, at en medarbejder bliver stresssygemeldt. Du får samtidig nyttig viden om, at noget ikke fungerer godt nok, så du kan forbedre situationen.

Når du er i dialog med en medarbejder eller kollega, der risikerer at gå ned med stress, finder du sikkert ud af, at vedkommende har for travlt – i forhold til hvad han eller hun kan håndtere lige nu. Og uanset om vedkommende er udbrændt på grund af private forhold, eller der er tale om arbejdsrelateret stress, er det i jeres interesse, at vedkommende bliver beskyttet i en periode, så I undgår en sygemelding.

Derfor vil det sikkert være nødvendigt at sørge for, at han eller hun bliver aflastet på nogle af sine opgaver.

Hvordan du konkret gør det, får du også at vide på stresskurset.

Er vedkommende ramt af alvorlig stress, skal vedkommende sygemeldes med det samme, så det ikke udvikler sig til kronisk stress. Ofte anerkender stressramte ikke selv at være syge. Derfor gennemgår vi helt konkret, hvad du skal gøre for at få vedkommende sygemeldt. Også når han eller hun ikke vil.

Endeligt lærer du, hvordan I som virksomhed sørger for en succesfuld indslusning, når vedkommende skal tilbage igen. Indslusningsdelen er vigtigere, end de fleste er klar over. Og det er blandt andet derfor, at så mange stresssygemeldte bliver ramt at stress igen. For har man en gang været sygemeldt med stress, skal der meget mindre til, for at læsset vælter igen. Det skal I undgå.

Bemærk: Stresskurset målrettes efter jeres behov, og det er også muligt at forkorte det.

Du får konkrete stressværktøjer på stresskurset

De færreste har lyst til at tale med ansatte eller kolleger om stress. Og de samtaler skal foregå på en bestemt måde, fordi den stressramte kun kan overskue samtaler om simple og konkrete spørgsmål. Derfor får du en række forskellige værktøjer, du kan bruge til at gennemføre samtalerne.

Min butik – din butik

Et simpelt værktøj, hvor den ramte lærer at kende forskel på, hvad der ligger i deres egen butik, og som de kan ændre på, og hvad der ligger i andres butik, som de ikke kan ændre på. Med den viden bliver det lettere for dem at bruge deres ressourcer rigtigt.

min butik - din butik

Arbejdshjulet

En arbejdsrelateret variant af det kendte coachingværktøj ”livshjulet”. Her indsætter du og den ramte 4-8 områder af arbejdslivet eller arbejdsrelaterede personer og undersøger, hvor vedkommende vil vinde mest ved at sætte ind.

På kursusdagen laver du også dit arbejdshjul og ser, hvor effektivt det er. Og du finder løsninger på noget af det, der hæmmer dig i at arbejde så effektivt, som du gerne vil.

ANTISTRESS-dagbogen

Med dette værktøj lærer den ramte at måle, hvilke belastninger de er udsat for i deres arbejdsliv, og hvornår belastningen falder eller stiger. Eksempelvis hvad der sker forud for, at de får svært ved at sove om natten.

Når de kender deres eget stressmønster, kan de bedre prioritere, hvad de skal undgå i en presset periode.

Antistress dagbogen

De 3 systemer

Systemerne består af trussel, drive og tryghed.

Trussel og drive fungerer som en speeder og understøtter, at vi sætter ting i gang. Uanset om det er for at beskytte os mod en trussel, eller fordi vi er optaget af noget, vi gerne vil.

Trygheden derimod fungerer som en bremseklods og sikrer, at vi også husker at slappe af og pleje relationerne.

For at undgå stress er det vigtigt at have en god balance mellem de 3 systemer.

Om Thauer Stresscenter

Stressekspert Rikke Maj Thauer har siden 2012 har drevet Thauer Stresscenter, hvor hun holder foredrag om stressstresskurser, uddanner stressspecialister på stresscoachuddannelse og behandler mennesker for stress i tæt samarbejde sit team, der består af flere tværfaglige stresseksperter.

Rikke Maj Thauer og hendes team holder kurser om stress og workshops i hele landet og har hjulpet mere end 200 forskellige danske virksomheder med at gå forrest i kampen mod stress.

I 2019 udgav hun bogen Stress er også dit eget ansvar, som er baseret på research af flere hundrede personlige stressforløb og spørgeundersøgelser blandt stressramte og deres arbejdspladser.

Har du spørgsmål, eller vil du gerne booke et kursus med det samme, så ring til Rikke Maj Thauer på 61 65 08 88 eller send en mail til rikke@thauer.dk

"Rikke har givet vores arbejdsmiljøorganisation en grundliggende information om hjernens biologiske påvirkning i forbindelse med stress. Hun har også introduceret arbejdsmiljøorganisationen til konkrete værktøjer til forebyggelse/håndtering af stress.

Inden Rikke holdt oplæg, havde vi ingen konkrete værktøjer. Undervejs havde deltagerne praksisnære spørgsmål, og her afspejlede Rikkes svar både viden og erfaring på en overbevisende måde.

Medarbejderne var tilfredse med at have fået et nemt og meget brugbart værktøj med hjem. De følte alle, at de kunne bruge værktøjet med det samme."

Region Hovedstaden Apotek Arbejdsmiljøchef Michelle Packert

"Jeg vil gerne anbefale Rikke til alle, der har behov for at sætte stress og stressforebyggelse på dagsordenen, og som vægter konkrete værktøjer frem for floffy fyldord med høje lixtal.

Uanset, hvor man er som virksomhed i processen med at sætte stress på dagsordenen, så vil Rikke kunne bidrage og medvirke til at skabe værdi sammen med dem."

Adserballe og Knudsen A/S HR-konsulent Dianna N. Hansen

“Jeg synes det var yderst tankevækkende (lidt skræmmende) og meget givende at lære om stress."

“Jeg har allerede reflekteret over en del sammenhænge, hvor jeg kunne have brugt min nyerhvervede viden – og glæder mig over at jeg nu i fremtiden er bedre rustet til at drage omsorg og tage de lidt svære samtaler både på arbejdspladsen og hjemme. Derudover har det givet mig mulighed for lidt større selvindsigt – så jeg måske faktisk også nu bliver bedre til at tage vare på mig selv.“

“Mange flere burde komme på et sådant kursus!”

Helsingør Kommune Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter

”Stress og mental mistrivsel er usynlig. Det er derfor rigtigt vigtigt at vi bliver uddannet til, at kunne spotte problemer på et tidligt tidspunkt, så vi kan undgå for lange sygemeldinger.

Efter kurset ved jeg, hvad jeg skal se efter og hvordan jeg tager snakken om emner, som desværre fortsat er forbundet med stort TABU også ude på arbejdspladserne."

Københavns Universitet HR-Partner Camilla Willemoes Larsen

Vores kunder er bl.a.:

Kontakt os om et stresskursus

Ring til Rikke Maj Thauer på tlf. 61 65 08 88 eller skriv til hende her, hvis du vil høre mere om mulighederne for at holde et konkret kursus om stress hos jer.

Ansøgning til stressuddannelsen