fbpx

12 dages uddannelse

Bliv specialist i stress og mental sundhed

Stresscoachuddannelse med certificering og ECTS-point.

Det siger andre … 

Det her lærer du på uddannelsen:

Modul 1 – Psykisk førstehjælp

Varighed: 2 dage

Du lærer:

 • Hvad psykisk sygdom er – og hvor udbredt er det.
 • Hvorfor stress kan føre til psykisk sygdom.
 • Hvad er depression, angst og misbrug – og hvordan spotter du det.
 • Hvordan du håndterer psykiske kriser.
 • Hvordan man håndterer mennesker med kritisk somatisk sygdom, når de vender tilbage til jobbet.

Du træner:

 • En konkret handleplan for psykisk førstehjælp indenfor områderne depression – angst – misbrug.
 • Hvordan du afdækker depression og angst.
 • Brugen af metoden kollegial debriefing.

Du får en introduktion til, hvordan du:

 • Navigerer i rollen som psykisk førstehjælper.
 • Yder krisehjælp, når du møder:
  – Selvmordstanker- og adfærd.
  – Traumatiske hændelser.
  – Aggressiv adfærd.

Modul 2 – Forstå stress og samtalen

Varighed: 2 dage

Du lærer:

 • Hvad der sker i hjernen, kroppen og psyken, når en person har stress.
 • Hvordan ”de 3 hjernesystemer” styrer stresshormonerne.
 • Hvordan følelsesregulering kan forebygge stress.
 • Hvordan samtaleteknikker ud fra Sokratisk Dialog åbner for undersøgende og forandrende spørgsmål.
 • Hvad mentalisering er; hvad er andres hensigter og bevæggrunde.

Du træner:

 • Hvordan du inddrager ”de 3 systemer” i forløb med stressramte personer/medarbejdere.
 • Værktøjer til at være nysgerrig og nærværende på en tillidsfuld måde.
 • Samtalen og udvikling af din spørgeteknik.

Du får introduktion til, hvordan du:

 • Kan arbejde med mentaliseringsevnen hos den enkelte gennem spørgeteknikker.
 • Bliver nysgerrig på dig selv og ikke drager konklusioner ud fra eget perspektiv og egen agenda i rollen som stressspecialist.

Modul 3 – Stressbehandling

Varighed: 3 dages ARBEJDSKONFERENCE

Modul 3 indledes med en workshop på personlige udviklingsmål for uddannelsen.

Herefter begynder undervisningen, hvor du lærer:

 • Hvad der virker mod stress – dokumenteret med den nyeste stressforskning.
 • Hvordan du laver en professionel stress-screening og afdækker, hvor længe en stressramt har været belastet.
 • Hvad der ligger i rollen som professionel stressspecialist.

Du træner, hvordan du:

 • Håndterer dilemmaer og etiske regler i rollen som henholdsvis intern og ekstern stressspecialist.
 • Anvender kognitive stresshåndteringsværktøjer.
 • Afdækker arbejdsrelateret og privatrelateret stress.
 • Spotter tegn på, at et andet menneske er i risiko for at udvikle stress.

Og du får en introduktion til:

 • Tværfaglig stressbehandling, herunder hvornår du skal henvise til psykolog, kropsterapeut, hypnoterapeut eller andre.
 • Brugen af ANTISTRESS-dagbogen som professionelt måleværktøj.
 • Ledersparring ifbm. forløb booket af arbejdsgivere.
 • Udarbejdelse af konkrete indslusningsplaner.
 • Samtalerne i 1. fase og 2. fase.

Modul 4 – Stress er også dit eget ansvar

Varighed: 2,5 dage

Modul 4 indledes med gruppesupervision på samtalerne i fase 1 & 2.

Du lærer:

 • Hvorfor mennesker bliver ramt af arbejdsrelateret stress, og ikke tager ansvar for egen trivsel.
 • Hvilke bagvedliggende årsager, der kan være til stress.
 • Hvad forskellen er på ansvar og skyld.
 • Hvad begreberne realistisk formåen, positiv formåen og negativ formåen er.
 • Hvordan stress kan forebygges alene ved, at den enkelte bliver klogere på sine egne rettigheder i.f.t. at sætte grænser.

Du træner, hvordan du:

 • Gennemskuer den enkeltes stressmønster og laver en handleplan.
 • Giver den enkeltes ansvarsfølelsen for sig selv.
 • Afdækker grundlæggende livsværdier m.h.p. at udvikle strategier, der beskytter den enkelte mod stress.
 • Lærer andre at sætte grænser og sige fra.
 • Indtager rollen som facilitator for forandringsprocesser.

Og du bliver introduceret til 3. fase af værktøjskassen.

Modul 5 – Det gode arbejdsliv

Varighed: 2,5 dages ARBEJDSKONFERENCE 

Modulet indledes med gruppesupervision på jeres samtaler i fase 3.

Du lærer:

 • Hvordan organisatoriske problemstillinger har udviklet sig gennem historien.
 • Hvilke psykologiske dynamikker, der foregår under overfladen i teams.
 • Hvordan PRIVATE familiedynamikker kommer i spil på arbejdspladsen, når vi strides, samarbejder og gennemgår forandringsprocesser.
 • Hvad den systemiske tankegang er, og hvordan den kan anvendes i organisationsudvikling.
 • Grundlæggende teorier og principper bag den fænomenologiske metode: Organisationsopstilling.
 • Hvordan organisationsopstilling opleves i praksis.

Du træner:

 • Hvilke forebyggende tiltag, man kan igangsætte på arbejdspladsen.
 • Hvilke etiske aftaler, der forebygger stress på arbejdspladsen.
 • Hvordan man skelner mellem forskellige systemiske niveauer og adskiller to konfluerende systemer.
 • De grundlæggende begreber indenfor organisationsopstilling – interventionsteknikker og metodens anvendelsesmuligheder.

Modul 6 -Selvstændig specialist

Varighed: 1-2 dage – weekend

Ønsker du succes som selvstændig stress-specialist?

Vi viser dig, hvordan du på en nytænkende og kreativ måde kan gøre udvikling af din idé til en spændende proces, der bringer dig i mål med dit produkt!

Modulet indledes med en gruppebrainstorm ud fra egne idéer og tanker om livet som selvstændig stress-specialist.

På denne dag gennemgår vi den kreative proces fra idé til produkt, samt giver dig indblik i grundelementerne indenfor salg og markedsføring bag det at drive egen virksomhed som stress-specialist.

Din underviser er iværksætter og stressekspert Rikke Maj Thauer, der har været selvstændig siden 2006. Hun driver til daglig Thauer Stresscenter, der har en årlig omsætning tæt på 2 millioner kr. Hun vil gerne lære dig det samme – at kunne leve af det, du brænder for.

Modulet er frivilligt og afholdes EFTER certificeringen.

Certificering & middag

For at blive certificeret skal du:

 • Afholde min. 10 samtaler med klienter/medarbejdere.
 • Deltage på alle supervisioner.
 • Være aktiv på uddannelsen.
 • Skrive en A4 synopsis, hvor du selv vælger et tema, der er relateret til stress. Det kan være en ny stresspolitik, et forretningskoncept om stress eller et specifikt emne, som eksempelvis stresshormoner.
 • Godkendes “certificeringsklar” af vores psykolog, hvilket betyder at du besidder evnen til at se kritisk på egen praksis, og er villig til at udvikle denne evne.

I løbet af uddannelsen har du adgang til 1 times vejledning hos Rikke Maj Thauer. Mange bruger denne time ift. certificeringen.

Uddannelsen slutter med en certificeringsdag, hvor du og de øvrige studerende fremlægger jeres “projekt” for hinanden. Du får feedback på projektet og din fremlæggelse af censorer.

Censorkorpset består af dine to undervisere stressekspert Rikke Maj Thauer og psykolog Ellen Helle Boesen.

Tværfagligheden i censorkorpset sikrer, at du efter endt uddannelse både kan behandle stress, har styr på fakta, kender din egen beføjelse og endeligt, at det, du fremlægger til certificeringen, også vil fungere i praksis i danske virksomheder.

Med certificeringen følger et bevis og titlen “Certificeret specialist i stress og mental sundhed“. 

Uden certificering følger et uddannelsesbevis fra Thauer Stresscenter, men ingen titel.

Efter certificeringen afholdes en afslutningsmiddag på restaurant i København.

Uddannelsen består af

 • 12 undervisningsdage
 • 2 arbejdskonferencer som internat
 • 1 dag til certificering
 • 1 certificeringsmiddag
 • 9 timers supervision
 • 1 dag til opstart af egen virksomhed (frivillig)
Undervisningen er en blanding af konkret viden, praktiske øvelser, træning i virkningsfulde værktøjer, feedback og gruppesupervision.

Dine undervisere er

 • Stressekspert Rikke Maj Thauer
 • Psykolog Ellen Helle Boesen
 • Psykolog & organisationsopstiller Erik Svarer
 • Psykoterapeut Kristin Arnøy Larsen
 • Master hypnoterapeut Eva Gade
 • Body-SDS behandler Henrik Greve

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der arbejder med mennesker i din hverdag. Det kan være som leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant, arbejdsmiljøchef, arbejdsmiljøkonsulent, HR eller dig der arbejder som konsulent, terapeut, coach m.v. 

Få ECTS point på uddannelsen

Som noget NYT tilbyder vi alle studerende mulighed for ECTS-point, mod en merbetaling på 5.000 kr.

Efter uddannelsen afholdes en workshop og du kan gå til eksamen i akademimodulet: Stress i organisationen.

Bemærk: Der gives kun ECTS-point på akademimodulet.

Bliv uddannet hos nogle af landets førende

Thauer Stresscenter består af nogle af landets førende stressspecialister: Vi har holdt foredrag for over 25.000 mennesker, undervist mere end 2.500 ledere, HR-partnere og arbejdsmiljøkonsulenter og fået flere hundrede mennesker ud af stress. Den ekspertise og alle vores erfaringer og redskaber får du direkte adgang til på uddannelsen i stress.

Et af de bærende værktøjer i uddannelsen er de 3 faser i stressforløbet:

 • Stress-screening, hvor du tester, hvilke stresssymptomer medarbejderen eller klienten har.
 • Afklaring af, hvad der har udløst stress.
 • Indslusning, så vedkommende kan komme tilbage til arbejdspladsen og fastholde jobbet.

Til hver af de 3 faser er knyttet en række værktøjer, du kan bruge til at rådgive eller behandle medarbejderen eller klienten mest effektivt.

Og fordi de 3 faser er så vigtige gennem et stressforløb, er de også gennemgående på uddannelsen, som er bygget op efter samme struktur.

Undervejs har du samtaler med egne klienter. Samlet skal du have mindst 10 samtaler, og vi anbefaler, at du har samtaler med forskellige typer mennesker, så du lærer, hvor forskelligt stress rammer, og hvad der kan trigge stress i forskellige brancher.

Tid og sted

 • 1. modul: 6. + 7. september 2023
 • 2. modul: 4. + 5. oktober 2023
 • 3. modul: 2. + 3. + 4. november 2023
  (arbejdskonference som internat)
 • Supervision: 28. november 2023 (3 timer)
 • 4. modul: 29. + 30. november 2023
 • 5. modul: 11. + 12. + 13. januar 2024
  (arbejdskonference som internat)
 • Certificering & middag: 2. februar 2024
 • 6. modul: Efter aftale.
 

Uddannelsen afholdes i World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup.

Arbejdskonferencerne afholdes som internat (sted oplyses).

Alle undervisningsdage er fra kl. 9.00-16.00, og der vil være morgenmad og kaffe fra kl. 8.30.

Intern uddannelse

Du kan deltage på et af vores åbne hold eller afholde uddannelsen internt for leder- og arbejdsmiljøgruppen i Jeres virksomhed, kommune eller forening. 

Kontakt stressekspert Rikke Maj Thauer på rikke@thauer.dk eller på tlf. 61 65 08 88.

Se alle vores kurser og uddannelser i kataloget.

Pris 59.950 kr. 

Betal i 10 rater á 5.950 kr.

Ratebetalingen er rente og gebyrfri for private og enkeltmandsvirksomheder.

Deltagerbetalingen er ekskl. moms for virksomheder og inkl. moms for private.

Beløbet dækker:

 • 12 undervisningsdage
 • 1 dag til certificering
 • 2 arbejdskonferencer som internat
 • 9 timers supervision
 • 1 dag til opstart af egen virksomhed (frivillig)
 • Fuld forplejning alle dage
 • Bøger anvendt på uddannelsen
 • Ubegrænset adgang til Thauer Online Uddannelse, hvor du finder undervisningsmaterialer og værktøjer i pdf.
 • Certificeringsbevis.

Ansøgningsfrist 1. april 2023

​Har du spørgsmål til uddannelsen?

Book en afklarende samtale
– ganske gratis!

Har du spørgsmål til uddannelsen, så kan du booke en samtale med stressekspert Rikke Maj Thauer her 👇

Ønsker du en Stressfri Hverdag?

Få adgang til viden om stress, behandling og forebyggelse samt mulighed for at deltage på gratis online foredrag.

Når du får tilsendt vores populære nyhedsbrev, som allerede guider 10.000 tættere på en Stressfri Hverdag, så får du adgang til viden og værktøjer formidlet med ét fokus: Ja, det er muligt at undgå stress! Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik. Privatlivspolitik > 

Send os en mail på info@thauer.dk, så sætter vi dig på listen.

For de sociale

Thauer Stresscenter ApS

World Trade Center
Borupvang 3
DK-2750 Ballerup

Tlf. +45 88 77 60 04
info@thauer.dk