fbpx

11 dages uddannelse

Stresscoachuddannelse med certificering

Bliv specialist i stress og mental sundhed internt i virksomheden eller som ekstern selvstændig konsulent.

Det siger andre … 

Bliv uddannet hos nogle af landets førende

Thauer Stresscenter består af nogle af landets førende stressspecialister: Vi har holdt foredrag for over 25.000 mennesker, undervist mere end 2.500 ledere, HR-partnere og arbejdsmiljøkonsulenter og fået flere hundrede mennesker ud af stress. Den ekspertise og alle vores erfaringer og redskaber får du direkte adgang til på uddannelsen i stress.

Et af de bærende værktøjer i uddannelsen er de 3 faser i Antistress-metoden:

 • Stress-screening, hvor du tester, hvilke stresssymptomer medarbejderen eller klienten har.
 • Afklaring af, hvad der har udløst stress.
 • Indslusning, så vedkommende kan komme tilbage til arbejdspladsen og fastholde jobbet.

Til hver af de 3 faser er knyttet en række værktøjer, du kan bruge til at rådgive medarbejderen eller klienten mest effektivt og “behandle” begyndende stress.

Og fordi de 3 faser er så vigtige gennem et stressforløb, er de også gennemgående på uddannelsen, som er bygget op efter samme struktur.

Undervejs har du samtaler med egne klienter. Samlet skal du have mindst 10 samtaler, og vi anbefaler, at du har samtaler med forskellige typer mennesker, så du lærer, hvor forskelligt stress rammer, og hvad der kan trigge stress i forskellige brancher.

Det her lærer du på uddannelsen:

Modul 1 – Psykisk førstehjælp

Varighed: 2 dage

Du lærer:

 • Hvad psykisk sygdom er – og hvor udbredt er det.
 • Hvorfor stress kan føre til psykisk sygdom.
 • Hvad er depression, angst og misbrug – og hvordan spotter du det.
 • Hvordan du håndterer psykiske kriser.
 • Hvordan man håndterer mennesker med kritisk somatisk sygdom, når de vender tilbage til jobbet.

Du træner:

 • En konkret handleplan for psykisk førstehjælp indenfor områderne depression – angst – misbrug.
 • Hvordan du afdækker depression og angst.
 • Brugen af metoden kollegial supervision.

Du får en introduktion til, hvordan du:

 • Navigerer i rollen som psykisk førstehjælper.
 • Yder krisehjælp, når du møder:
  – Selvmordstanker- og adfærd.
  – Traumatiske hændelser fx arbejdsulykker mv.

Modul 2 – Forstå stress

Varighed: 2 dage

Du lærer:

 • Hvad der sker i hjernen, kroppen og psyken, når en person har stress.
 • Hvad der virker mod stress og afkorter sygemeldinger – dokumenteret med den nyeste stressforskning.
 • Hvordan ”de 3 hjernesystemer” styrer stresshormonerne.

Du træner:

 • Hvordan du laver en professionel stress-screening og afdækker, hvor længe en stressramt har været belastet.
 • Hvordan du inddrager ”de 3 systemer” i forløb med stressramte personer/medarbejdere.

Du får introduktion til, hvordan du:

 • Håndterer dilemmaer og etiske regler i rollen som henholdsvis intern og ekstern stressspecialist.
 • Bruger ANTISTRESS-dagbogen som professionelt måleværktøj.
 • Kommer i gang med samtalerne i 1. fase, stress-screeningen.

Modul 3 – Forebyg stress

Varighed: 2,5 dage

Modul 3 indledes med 3 timers gruppesupervision på samtalerne i fase 1.

Herefter begynder undervisningen, hvor du lærer:

 • At kende forskellen på ansvar og skyld.
 • Hvilke forebyggende tiltag man kan igangsætte på arbejdspladsen.
 • Om begreberne realistisk formåen, positiv formåen og negativ formåen.
 • Hvad der ligger i rollen som professionel stressspecialist.

Du træner, hvordan du:

 • De kognitive stresshåndteringsværktøjer. 
 • Hvordan du afdækker arbejdsrelateret og privatrelateret stress.
 • Hvordan du giver den enkeltes ansvarsfølelsen for sig selv.

Og du får en introduktion til:

 • Tværfaglig stressbehandling, herunder hvornår du skal henvise til psykolog, kropsterapeut, hypnoterapeut eller andre.
 • Fase 2, afklaringen af, hvilke triggere der har udløst stress hos den specifikke medarbejder eller klient.

Modul 4 – Specialistrollen

Varighed: 2,5 dage

Modul 4 indledes med gruppesupervision på samtalerne i fase 2.

Du lærer:

 • Om begrebet compassion, som er, hvordan den ramte kan passe på sig selv.
 • Hvordan du forebygger, at stress vender tilbage.
 • Hvordan du håndterer, hvad der sker med dig selv, når du arbejder med andre mennesker.
 • Hvor vigtigt det er, at du som professionel stressspecialist kender selv og dine egne mønstre.

Du træner, hvordan du:

 • Afdækker grundlæggende livsværdier m.h.p. at udvikle strategier, der beskytter den enkelte mod stress.
 • Øger følelsen af autonomi hos den enkelte, når de bliver klogere på egne rettigheder.
 • Lærer andre at sætte grænser og sige fra.
 • Giver sparring til ledere i samarbejdet om en stressramt.
 • Udarbejder konkrete og succesfulde indslusningsforløb.

Og du bliver introduceret til 3. fase af værktøjskassen.

Modul 5 – Det gode arbejdsliv

Varighed: 2,5 dage

Modulet indledes med gruppesupervision på samtalerne i fase 3.

Du lærer:

 • Hvilke psykologiske dynamikker, der kan påvirke grupper og individer negativt, og hvad du kan gøre ved det.
 • Hvordan du hjælper medarbejdere (kolleger) med at holde fokus på hovedopgaven, når personlige temaer, værdier og holdninger “truer” den enkeltes trivsel og driften på arbejdspladsen.
 • Hvordan PRIVATE familiedynamikker kommer i spil på arbejdspladsen, når vi strides, samarbejder og gennemgår forandringsprocesser.
 • Hvad systemisk tækning er, og hvordan det kan anvendes ift. at gennemskue oversete problemstillinger på arbejdspladsen.

Du træner:

 • Organisationsopstilling i praksis samt forskellige interventionsteknikker og metodens anvendelsesmuligheder.
 • Hvilke etiske aftaler, der forebygger stress på arbejdspladsen.

Og du får en introduktion til:

 • Hvordan du udvikler fx en stresspolitik og et  stressberedskab.
 • Hvordan kulturen i en virksomhed påvirker stressniveauet på arbejdspladsen.

EKSTRA -Selvstændig specialist

Varighed: 1-2 dage – weekend

Ønsker du succes som selvstændig stress-specialist?

Vi viser dig, hvordan du på en nytænkende og kreativ måde kan gøre udvikling af din idé til en spændende proces, der bringer dig i mål med dit produkt!

Modulet indledes med en gruppebrainstorm ud fra egne idéer og tanker om livet som selvstændig stress-specialist.

På denne dag gennemgår vi den kreative proces fra idé til produkt, samt giver dig indblik i grundelementerne indenfor salg og markedsføring bag det at drive egen virksomhed som stress-specialist.

Din underviser er iværksætter og stressekspert Rikke Maj Thauer, der har været selvstændig siden 2006. Hun driver til daglig Thauer Stresscenter, der har en årlig omsætning tæt på 2 millioner kr. Hun vil gerne lære dig det samme – at kunne leve af det, du brænder for.

Modulet er frivilligt og afholdes EFTER certificeringen.

Certificering & middag

For at blive certificeret skal du:

 • Afholde min. 10 samtaler med klienter/medarbejdere.
 • Deltage på alle gruppesupervisioner.
 • Være aktiv på uddannelsen.
 • Bestå en certificeringscase.*
 • Godkendes “certificeringsklar” af vores psykolog, hvilket betyder at du besidder evnen til at se kritisk på egen praksis, og er villig til at udvikle denne evne.
Uddannelsen afsluttes med en certificeringsdag, hvor du og de øvrige studerende fremlægger jeres certificeringscases for hinanden. Du får feedback på din løsning af casen af censorer.

Censorkorpset består af dine to undervisere stressekspert Rikke Maj Thauer og psykolog Ellen Helle Boesen.

*Du trækker på certificeringsdagen en case, som du selvstændigt skal udarbejde en løsning på. Du har 60 min. forberedelse og 20 min. fremlæggelse.

Med certificeringen følger et bevis og titlen “Certificeret specialist i stress og mental sundhed“. 

Uden certificering følger et uddannelsesbevis fra Thauer Stresscenter, men ingen titel.

Certificeringen afsluttes med en middag på en restaurant i København.

Uddannelsen består af

 • 10 undervisningsdage
 • 1 certificeringsdag
 • 1 certificeringsmiddag
 • 9 timers gruppesupervision
 • 1 dag til opstart af egen virksomhed (frivillig)
Undervisningen er en blanding af konkret viden, praktiske øvelser, træning i virkningsfulde værktøjer, feedback og gruppesupervision.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der arbejder med mennesker i din hverdag. Det kan være som leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant, arbejdsmiljøchef, arbejdsmiljøkonsulent, HR eller dig der arbejder som konsulent, terapeut, coach m.v. 

Dine undervisere er

 • Stressekspert Rikke Maj Thauer
 • Psykolog Ellen Helle Boesen
 • Master hypnoterapeut Eva Gade
 • Body-SDS behandler Henrik Greve

Tid og sted

 • 1. modul: 7. + 8. februar 2024
 • 2. modul: 6. + 7. marts 2024
 • Supervision (3 timer): 2. april 2024
 • 3. modul: 3. + 4. april 2024
 • Supervision (3 timer): 30. april 2024
 • 4. modul: 1. + 2. maj 2024
 • Supervision (3 timer): 28. maj 2024
 • 5. modul: 29. + 30. maj 2024
 • Certificering + middag: 20. juni 2024
 • 6. modul: Efter aftale.

Undervisningen er kl. 10.00-17.00, og der vil være morgenmad og kaffe fra kl. 8:30.

Uddannelsen og gruppesupervisionen afholdes i World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup.

Intern uddannelse

Du kan deltage på et af vores åbne hold eller afholde uddannelsen internt for leder- og arbejdsmiljøgruppen i virksomheden, kommunen eller foreningen. 

Kontakt stressekspert Rikke Maj Thauer på rikke@thauer.dk eller på tlf. 61 65 08 88.

 

Normalpris 39.950 kr. 

Betal i 10 rater á 3.950 kr.

Ratebetalingen er rente og gebyrfri for private og enkeltmandsvirksomheder.

SPAR 10.000 kr.

Særpris: 69.950 kr. v/ 2 deltagere fra samme virksomhed.

Beløbet dækker:

 • 10 undervisningsdage
 • 1 certificeringsdag
 • 1 certificeringsmiddag
 • 9 timers gruppesupervision
 • 1 dag til opstart af egen virksomhed (frivillig)
 • Fuld forplejning alle dage
 • Bøger anvendt på uddannelsen
 • Ubegrænset adgang til Thauers online uddannelsesplatform, hvor du finder undervisningsmaterialer og værktøjer i pdf.
 • Ubegrænset adgang til Klub Stressfri Arbejdsliv
 • Certificeringsbevis.
Deltagerbetalingen er ekskl. moms for virksomheder og inkl. moms for Normalprivate.

Supervisionspakke – ANBEFALES!

Vi anbefaler at du EFTER din certificering fortsætter i gruppesupervision hos psykolog Ellen Helle Boesen, for at udvikle dig i specialistrollen og vedligeholde dine kompetencer.

Her vil du også kunne møde og netværke med specialister fra de øvrige hold på uddannelsen.

Supervisionen afholdes fra kl. 9-12 eller kl. 13-16 på følgende datoer:

 • 29. august 2024
 • 26. september 2024
 • 24. oktober 2024
 • 21. november 2024
 • 12. december 2024

Max. 6 deltagere pr. gang.

Normalpris: 10.000 kr.

SÆRPRIS: 7.500 kr. såfremt du tilkøber supervisionspakken sammen med uddannelsen.

​Har du spørgsmål til uddannelsen?

Book en afklarende samtale
– ganske gratis!

Har du spørgsmål til uddannelsen, så kan du booke en samtale med stressekspert Rikke Maj Thauer her 👇

Ansøgning

Følg med

Thauer Stresscenter ApS

World Trade Center
Borupvang 3
DK-2750 Ballerup

Tlf. +45 61 65 08 88
info@thauer.dk