fbpx

Bliv certificeret stresscoach

Hold 10 starter 27. oktober 2022 Ballerup.
Hold 11 starter 7. november 2022 i Århus.

Få tilsendt og en udvidet (og detaljeret) modulbeskrivelse over uddannelsen samt en video af vores seneste intromøde.

​Er du i tvivl om uddannelsen er for dig?

Book en afklarende samtale
– ganske gratis!

Har du spørgsmål til uddannelsen, så kan du booke en samtale med stressekspert Rikke Maj Thauer her 👇

Det her lærer du på stresscoachuddannelsen:

Modul 1 – Forstå stress

Varighed: 2 dage. 

Du lærer:

 • Hvad der sker i hjernen, kroppen og psyken, når en person har stress.
 • Hvad der virker mod stress – dokumenteret med den nyeste stressforskning.
 • Hvorfor medarbejdere bliver ramt af arbejdsrelateret stress, og ikke tager ansvar for eget stressniveau.
 • Hvordan ”de 3 systemer” styrer stresshormonerne.

Du træner:

 • Hvordan du laver en professionel stress-screening og afdækker, hvor længe en stressramt har været belastet.
 • Hvordan du inddrager ”de 3 systemer” i behandlingen.

Du får introduktion til, hvordan du:

 • Håndterer dilemmaer og etiske regler i rollen som henholdsvis intern og ekstern stressspecialist.
 • Stiller åbne, nysgerrige og afdækkende spørgsmål – og hvor faldgruberne er.
 • Bruger ANTISTRESS-dagbogen som professionelt måleværktøj.
 • Kommer i gang med samtalerne i 1. fase, stress-screeningen.

Modul 2 – Psykisk førstehjælp

Varighed: 2 dage. 

Du lærer:

 • Hvad psykisk sygdom er – og hvor udbredt er det.
 • Hvorfor stress kan føre til psykisk sygdom.
 • Hvad er depression, angst og misbrug – og hvordan spotter du det.
 • Hvordan du håndterer psykiske kriser og mobning.
 • Hvordan man håndterer mennesker med kritisk somatisk sygdom, når de vender tilbage til jobbet.

Du træner:

 • En konkret handleplan for psykisk førstehjælp indenfor områderne depression – angst – misbrug.
 • Hvordan du afdækker depression og angst.

Du får en introduktion til, hvordan du:

 • Navigerer i rollen som psykisk førstehjælper.
 • Yder krisehjælp, når du møder: 
  – Selvmordstanker- og adfærd.
  – Traumatiske hændelser.
  – Aggressiv adfærd.
  – Mobning.

Modul 3 – Forebyg stress

Varighed: 2,5 dage. 

Modul 3 indledes med 3 timers gruppesupervision på samtalerne i fase 1.

Herefter begynder undervisningen, hvor du lærer:

 • At kende forskellen på ansvar og skyld.
 • Hvilke forebyggende tiltag man kan igangsætte på arbejdspladsen.
 • Om stresspolitik vs. stressberedskab.
 • Om begreberne realistisk formåen, positiv formåen og negativ formåen.
 • Hvad der ligger i rollen som professionel stressspecialist.

Du træner:

 • De kognitive stresshåndteringsværktøjer.
 • Hvordan du afdækker arbejdsrelateret og privatrelateret stress.
 • Hvordan du giver den enkeltes ansvarsfølelsen for sig selv.

Og du får en introduktion til:

 • Tværfaglig stressbehandling, herunder hvornår du skal henvise til psykolog, kropsterapeut, hypnoterapeut eller andre.
 • Fase 2, afklaringen af, hvilke triggere der har udløst stress hos den specifikke medarbejder eller klient.

Modul 4 – Specialistrollen

Varighed: 2,5 dage. 

Modul 4 indledes med 3 timers gruppesupervision på samtalerne i fase 2.

Du lærer:

 • Om begrebet compassion, som er, hvordan den ramte kan passe på sig selv.
 • Hvordan du forebygger, at stress vender tilbage.
 • Hvordan du håndterer, hvad der sker med dig selv, når du arbejder med andre mennesker.
 • Hvor vigtigt det er, at du som professionel stressspecialist kender selv og dine egne mønstre.

Du træner, hvordan du:

 • Afdækker grundlæggende livsværdier m.h.p. at udvikle strategier, der beskytter den enkelte mod stress.
 • Udarbejder konkrete indslusningsplaner. 
 • Spotter tegn på, at et andet menneske er i risiko for at udvikle stress.

Og du bliver introduceret til 3. fase af værktøjskassen.

Modul 5 – Samtalen

Varighed: 2,5 dage. 

Modulet indledes med 3 timers gruppesupervision på jeres samtaler i fase 3.

Herefter begynder undervisningen, og du får:

 • Indblik i samtaleteknikker ud fra Sokratisk Dialog.
 • En udvidet viden om forskellige kommunikative virkemidler.
 • Indblik i hvordan stress kan forebygges alene ved, at den enkelte bliver klogere på sine egne rettigheder i.f.t. at sætte grænser.

Du træner:

 • Din egen kommunikative formåen.
 • Værktøjer til at være nysgerrig og nærværende på en tillidsfuld måde.
 • Samtalen og udvikling af din spørgeteknik.

Og du får en introduktion til:

 • Hvordan du kan arbejde med mentaliseringsevnen hos den enkelte gennem spørgsmål.
 • Hvordan du lærer andre at sætte grænser og sige fra.
 • Hvordan du bliver nysgerrig på dig selv og ikke drager konklusioner ud fra eget perspektiv.
 • Hvordan du indtager rollen som facilitator for forandringsprocesser.

Modul 6 – Selvstændig

Varighed: 1-2 dage – weekend.

Ønsker du succes som selvstændig stress-specialist?

Vi viser dig, hvordan du på en nytænkende og kreativ måde kan gøre udvikling af din idé til en spændende proces, der bringer dig i mål med dit produkt!

Modulet indledes med en gruppebrainstorm ud fra egne idéer og tanker om livet som selvstændig stress-specialist.

På denne dag gennemgår vi den kreative proces fra idé til produkt, samt giver dig indblik i grundelementerne indenfor salg og markedsføring bag det at drive egen virksomhed som stress-specialist.

Din underviser er: Iværksætter og stressekspert Rikke Maj Thauer, der har været selvstændig siden 2006. Hun driver til daglig Thauer Stresscenter, der har en årlig omsætning tæt på 2 millioner kr. Hun vil gerne lære dig det samme – at kunne leve af det, du brænder for.

Modulet er frivilligt og afholdes EFTER certificeringen.

Certificering

For at blive certificeret skal du:

 • Afholde min. 12 samtaler med klienter/medarbejdere.
 • Deltage på alle 9 supervisionstimer.
 • Være aktiv på uddannelsen.
 • Skrive en A4 synopsis, hvor du selv vælger et tema, der er relateret til stress. Det kan være en ny stresspolitik, et forretningskoncept om stress eller et specifikt emne, som eksempelvis stresshormoner.
 • Godkendes “certificeringsklar” af vores psykolog, hvilket betyder at du besidder evnen til at se kritisk på egen praksis, og er villig til at udvikle denne evne.

I løbet af uddannelsen har du adgang til 1 times vejledning hos Rikke Maj Thauer. Mange bruger denne time ift. certificeringen.

Uddannelsen slutter med en certificeringsdag, hvor du og de øvrige studerende fremlægger jeres “projekt” for hinanden. Du får feedback på projektet og din fremlæggelse af censorer.

Censorkorpset består af dine to undervisere tidl. leder og stressekspert Rikke Maj Thauer og psykolog Ellen Helle Boesen.

Tværfagligheden i censorkorpset sikrer, at du efter endt uddannelse både kan behandle stress, har styr på fakta, kender din egen beføjelse og endeligt, at det, du behandler i certificering, også vil fungere i praksis i danske virksomheder.

Med certificeringen følger et bevis og titlen “Certificeret specialist i stress og mental sundhed“. 

Uden certificering følger et uddannelsesbevis fra Thauer Stresscenter, men ingen titel.

Uddannelsesteamet

Rikke Thauer

Rikke Maj Thauer

Stressekspert, underviser & censor

Ellen Helle Boesen_sh

Ellen Helle Boesen

Psykolog, underviser & censor

Kristin

Kristin Arnøy Larsen

Psykoterapeut & underviser

Eva Gade_sh

Eva Gade

Master hypnoterapeut & underviser

www.thauer.dk_henrik greve

Henrik Greve

Body-SDS behandler & underviser

Tag stresscoachuddannelsen hos landets førende eksperter

Thauer Stresscenter består af nogle af landets førende stressspecialister: Vi har holdt foredrag for over 25.000 mennesker, undervist mere end 2.500 ledere, HR-partnere og arbejdsmiljøkonsulenter og fået flere hundrede mennesker ud af stress. Den ekspertise og alle vores erfaringer og redskaber får du direkte adgang til på uddannelsen i stress.

Et af de bærende værktøjer i uddannelsen er de 3 faser i stressbehandling:

 • Stress-screening, hvor du tester, hvilke stresssymptomer medarbejderen eller klienten har.
 • Afklaring af, hvad der har udløst stress.
 • Indslusning, så vedkommende kan komme tilbage til arbejdspladsen og blive der.

Til hver af de 3 faser er knyttet en række værktøjer, du kan bruge til at rådgive eller behandle klienten mest effektivt.

Og fordi de 3 faser er så vigtige gennem et stressforløb, er de også gennemgående på uddannelsen, som er bygget op efter samme struktur.

Undervejs har du samtaler med dine egne klienter. Samlet skal du have mindst 12 sessioner, og vi anbefaler, at du har samtaler med forskellige typer klienter, så du lærer, hvor forskelligt stress rammer, og hvad der kan trigge stress i forskellige brancher.

Uddannelsen består af:

 • 10 undervisningsdage.
 • 9 timers supervision.
 • 1 dag til certificering.
 • 1 dag til opstart af egen virksomhed (frivillig).
Undervisningen er en blanding af konkret viden, praktiske øvelser, træning i virkningsfulde værktøjer, feedback og gruppesupervision.

Dine undervisere er:

 • Stressekspert Rikke Maj Thauer.
 • Psykolog og stressekspert Ellen Helle Boesen.
 • Psykoterapeut Kristin Arnøy Larsen
 • Master hypnoterapeut Eva Gade.
 • Body-SDS behandler Henrik Greve.

Uddannelsen er for dig, der arbejder med mennesker i din hverdag. Det kan være som ejerleder, leder med personaleansvar, arbejdsmiljøkonsulent, HR-konsulent, coach, terapeut eller lign.

ECTS point på uddannelsen

Som noget NYT tilbyder vi alle studerende mulighed for ECTS-point, mod en merbetaling på 5.000 kr.

Efter uddannelsen afholdes en workshop og du kan gå til eksamen i akademimodulet: Stress i organisationen.

Bemærk: Der gives kun ECTS-point på akademimodulet.

Hør mere om ECTS-point på vores online intro, som du kan tilmelde dig i toppen af siden.

Book din plads nu – KUN 12 pladser pr. hold

Datoer for næste stresscoachuddannelse i Ballerup:

 • Modul 1: 27. + 28. oktober 2022
 • Modul 2: 24. + 25. november 2022
 • Supervision: 4. januar 2023 (3 timer)
 • Modul 3: 5. + 6. januar 2023
 • Supervision: 1. februar 2023 (3 timer)
 • Modul 4: 2. + 3. februar 2023
 • Supervision: 1. marts 2023 (3 timer)
 • Modul 5: 2. + 3. marts 2023
 • Certificering: 31. marts 2023
 • Modul 6: Efter aftales.
 

Afholdes i World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup.

Datoer for næste stresscoachuddannelse i Århus:

 • Modul 1: 7. + 8. november 2022
 • Modul 2: 24. + 25. november 2022 i Ballerup
 • ONLINE supervision: 13. januar 2023 (3 timer)
 • Modul 3: 16. + 17. januar 2023
 • ONLINE supervision: 3. februar 2023 (3 timer)
 • Modul 4: 7. + 8. februar 2023
 • ONLINE supervision: 3. marts 2023 (3 timer)
 • Modul 5: 6. + 7. marts 2023
 • Certificering: 27. marts 2023
 • Modul 6: Efter aftales.

Afholdes i MarselisborgCentret, P. P. Ørums Gade 11, byg. 8, 8000 Aarhus C.

Alle undervisningsdage er fra kl. 9.00-16.00, og der vil være morgenmad og kaffe fra kl. 8.30.

Uddan dig for KUN 3.500 kr. pr. måned

Det er muligt at betale uddannelsen i 10 rater á 3.500 kr. Ratebetalingen er rente og gebyrfri for private og enkeltmandsvirksomheder.

Normalpris er 45.000 kr.

SÆRPRIS er 35.000 kr.

Beløbet dækker:

 • 10 dages undervisning.
 • 9 timers gruppesupervision.
 • 1 certificeringsdag.
 • Bøger anvendt på uddannelsen.
 • Ubegrænset adgang online uddannelses-site.
 • Fuld forplejning alle kursusdage.
 •  Mulighed for at deltage på iværksættermodulet (frivilligt).

Deltagerbetalingen er ekskl. moms for virksomheder og inkl. moms for private.

Når du har spørgsmål, så kontakt stressekspert Rikke Maj Thauer på rikke@thauer.dk eller på tlf. 61 65 08 88.

Du tilmelder dig ved at udfylde denne formular, og så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vær OBS på at du kommer til en takkeside EFTER du har klikket på: Send besked.

Alternativ send din tilmelding via mail til rikke@thauer.dk

Ønsker du en Stressfri Hverdag?

Få adgang til viden om stress, behandling og forebyggelse samt mulighed for at deltage på gratis online foredrag.

Når du får tilsendt vores populære nyhedsbrev, som allerede guider 10.000 tættere på en Stressfri Hverdag, så får du adgang til viden og værktøjer formidlet med ét fokus: Ja, det er muligt at undgå stress! Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik. Privatlivspolitik > 

Send os en mail på info@thauer.dk, så sætter vi dig på listen.

For de sociale

Thauer Stresscenter ApS

World Trade Center
Borupvang 3
DK-2750 Ballerup

Tlf. +45 88 77 60 04
info@thauer.dk