stresscoachUddannelse

Bliv specialist i stress og mental sundhed

Næste stressuddannelse – hold 7 – begynder til september 2020.

Med en stresscoachuddannelse bliver du rustet til at håndtere stressramte på en lang række måder:

Du bliver bedre til at:

 • Forebygge stress.
 • Spotte tegn på stress.
 • Håndtere, når andre rammes af stress.
 • Behandle stressramte.
 • Udarbejde en stresspolitik, så I reducerer stress på arbejdspladsen fremover.
 • Indsluse stressramte effektivt på arbejdspladsen, uden at de bliver syge igen.

Stresscoachuddannelsen er både for dig, der vil behandle stress og udbrændthed som stressterapeut og dig, der vil bruge din nye viden til stresshåndtering i virksomheden.

Mange fordele for din virksomhed

I får færre problemer med stress og undgår derfor både de økonomiske konsekvenser og alle de problemer, en stress-sygemelding fører med sig.

Før en medarbejder går ned med stress, har det ofte fået konsekvenser overfor både kunder og kolleger. Måske i form af opgaver, der blev afleveret i en lavere kvalitet end vanligt eller kolleger, der har brugt tid på at bære vedkommende igennem. For ikke at glemme de tiltagende konflikter, der tit opstår omkring en stressramt, fordi vedkommende ikke kan overskue situationen eller kommunikere hensigtsmæssigt.

Faktum er, at:

 • Antallet af stress-sygemeldinger er alt for højt.
 • En stresssygemelding ofte koster 500.000 til 1.000.000 kroner, afhængig af vedkommendes lønniveau.
 • Hver femte stresssygemeldt ikke vender tilbage til samme job igen.

Så, stress er dyrt.

Vil du undgå den stressregning og samtidig blive specialist i en række stressforebyggelsesværktøjer, så læs mere om stresscoachuddannelsen her.

Bonus: Værktøjerne gør det lettere at skabe overblik og struktur, så fremover kan både du og dine medarbejdere arbejde mere effektivt end i dag.

Udtalelser fra tidligere deltagere

Client Logo
Charlotte Lindebod HR-Manager i privat virksomhed

”Jeg har taget stressuddannelsen med certificering. Tidligere havde jeg ikke konkrete værktøjer, når jeg skulle tale med stressede medarbejdere. Jeg var mere fokuseret på, hvor jeg kunne skaffe ekstern hjælp til dem.

I dag kører jeg selv et forløb med dem. Jeg er proaktiv og behandlende, inden det går galt. Jeg er blevet mere professionel i min håndtering af stressramte medarbejdere. Min virksomhed sender også et vigtigt signal til medarbejderne, når de selv har en uddannet stress-specialist. De tager ansvar.

Rikke er en autoritet, der ved, hvad hun taler om. Min tiltro til kvaliteten og kompetencerne på uddannelsen har været høj, og derfor anbefaler jeg den til alle i mit netværk.”

Client Logo
Erling H. Wulff HR-chef i offentlig virksomhed

”Jeg har taget stressuddannelsen med certificering hos Thauer Stresscenter.

Jeg havde brug for, at vores organisation fik tilført konkret viden om håndtering af stress.

Uddannelsen har gjort mig klogere, og den har givet mig håndgribelige værktøjer. Jeg fandt ud af, at jeg tidligere har haft en begrænset viden i forhold til håndtering af stress. Med den viden jeg har i dag, ville jeg have håndteret mange situationer anderledes førhen.

Jeg er især blevet styrket i forhold til at tage de svære samtaler med medarbejdere. Rikke er meget personlig uden at blive privat – hun er professionel. Jeg vil anbefale hende til mit netværk.”

Client Logo
Tina Hemmeløff Selvstændig Manuvision kropsterapeut

”Jeg har taget Rikkes stressuddannelse med certificering, fordi jeg behandler en bred vifte af mennesker som kropsterapeut.

Jeg ønskede at have en stærk profil omkring stress og stressbehandling. Jeg har fået meget viden og mange redskaber på uddannelsen, og så har jeg fået indsigt i kompleksiteten af emnet stress.

Stressuddannelsen er meget struktureret. Der er klare mål, og Rikke er en meget troværdig underviser.

Jeg mener uddannelsen er meget relevant for min egen faggruppe, men også for ledere, HR-chefer og alle dem, som ønsker at vide noget mere konkret om stress, belastninger og behandling.”

Siemens, Danske Bank, Lokaltog gør det.

Striben af virksomheder, der har taget stressuddannelsen, og benytter værktøjerne til at bekæmpe stress, vokser støt i det danske erhvervsliv.

Tag stresscoachuddannelsen hos landet førende eksperter

Thauer Stresscenter består af nogle af landets førende stressspecialister: Vi har holdt foredrag for over 15.000 mennesker, undervist mere end 1.000 ledere, HR-partnere og arbejdsmiljøkonsulenter og fået flere hundrede mennesker ud af stress. Den ekspertise og alle vores erfaringer og redskaber får du direkte adgang til på uddannelsen i stress.

Et af de bærende værktøjer i uddannelsen er de 3 faser i stressbehandling:

 • Stress-screening, hvor du tester, hvilke stresssymptomer medarbejderen eller klienten har.
 • Afklaring af, hvad der har udløst stress.
 • Indslusning, så vedkommende kan komme tilbage til arbejdspladsen og blive der.

Til hver af de 3 faser er knyttet en række værktøjer, du kan bruge til at rådgive eller behandle klienten mest effektivt.

Og fordi de 3 faser er så vigtige gennem et stressforløb, er de også gennemgående på uddannelsen, som er bygget op efter samme struktur.

Undervejs har du samtaler med dine egne klienter. Samlet skal du have mindst 10 sessioner, og vi anbefaler, at du har samtaler med forskellige typer klienter, så du lærer, hvor forskelligt stress rammer, og hvad der kan trigge stress i forskellige brancher.

Uddannelsen består af:

 • 6 undervisningsdage.
 • 6 timer til supervision.
 • 1 dag til certificering.
Undervisningen er en blanding af konkret viden, praktiske øvelser, træning i virkningsfulde værktøjer, feedback og gruppesupervision.

Dine undervisere er:

 • Indehaver af Thauer Stresscenter, stressekspert Rikke Maj Thauer.
 • Psykolog og stressekspert Ellen Helle Boesen.

Du er i målgruppen for stresscoachinguddannelsen, hvis du er ejerleder, leder med personaleansvar, arbejdsmiljøkonsulent, HR-konsulent, coach, terapeut eller lignende.

Det her lærer du på stresscoachuddannelsen:

Modul 1

Varighed: 2 dage. 

Du lærer:

 • Hvad der sker i hjernen, kroppen og psyken, når en person har stress.
 • Hvad der virker mod stress – dokumenteret med den nyeste stressforskning.
 • Hvordan ”de 3 systemer” styrer stresshormonerne.

Du træner:

 • Hvordan du laver en professionel stress-screening og afdækker, hvor længe en stressramt har været belastet.
 • Hvordan du inddrager ”de 3 systemer” i behandlingen.

Du får introduktion til, hvordan du:

 • Håndterer dilemmaer og etiske regler i rollen som henholdsvis intern og ekstern stressspecialist.
 • Stiller åbne, nysgerrige og afdækkende spørgsmål – og hvor faldgruberne er.
 • Bruger ANTISTRESS-dagbogen som professionelt måleværktøj.
 • Kommer i gang med samtalerne i 1. fase, stress-screeningen.

Modul 2 

Varighed: 1,5 dage. 

Modul 2 indledes med 3 timers gruppesupervision på jeres samtaler i fase 1.

Herefter begynder undervisningen, hvor du lærer:

 • Begreberne realistisk formåen, positiv formåen og negativ formåen.
 • Hvad der ligger i rollen som professionel stressspecialist.

Du træner:

 • De kognitive stresshåndteringsværktøjer.
 • Hvordan du afdækker arbejdsrelateret og privatrelateret stress.
 • Hvordan du giver den enkeltes ansvarsfølelsen for sig selv.

Og du får en introduktion til:

 • Tværfaglig stressbehandling, herunder hvornår du skal henvise til psykolog, kropsterapeut, hypnoterapeut eller andre.
 • Fase, afklaringen af, hvilke triggere der har udløst stress hos den specifikke medarbejder eller klient.

Modul 3

Varighed: 2 dage. 

Du lærer:

 • Om begrebet compassion, som er, hvordan den ramte kan passe på sig selv.
 • Hvordan du forebygger, at stress vender tilbage.
 • Hvordan du håndterer, hvad der sker med dig selv, når du arbejder med andre mennesker.
 • Hvor vigtigt det er, at du som professionel stressspecialist kender selv og dine egne mønstre.

Du træner, hvordan du:

 • Afdækker grundlæggende livsværdier m.h.p. at udvikle strategier, der beskytter den enkelte mod stress.
 • Udarbejder konkrete indslusningsplaner. 
 • Spotter tegn på, at et andet menneske er i risiko for at udvikle stress.

Og du bliver introduceret til 3. fase af antistress-værktøjskassen, indslusningen tilbage på arbejdspladsen.

Modul 4

Varighed: 1,5 dage. 

Modulet indledes med 3 timers gruppesupervision på jeres samtaler i fase 2+3.

Herefter begynder undervisningen, og du lærer, hvordan:

 • Du bruger DISK-profiler i arbejdet med stress.
 • Stress kan forebygges alene ved, at den enkelte bliver klogere på sine egne rettigheder i.f.t. at sige fra.
 • Konflikthåndtering kan bruges i arbejdet med stress, både før, under og efter en stressperiode.

Og du bliver introduceret til 4. fase, der udelukkende handler om rådgivning ift. konflikter.

Certificering

For at få din certificering skal du skrive en eksamensopgave på 5 sider. Du vælger selv et emne, der er relateret til stress. Det kan være en ny stresspolitik, et forretningskoncept om stress eller et specifikt emne, som eksempelvis stresshormoner.

I løbet af uddannelsen får du 2 timers sparring hos Rikke Maj Thauer. Mange bruger disse timer op mod certificeringsopgaven.

Uddannelsen slutter med en certificeringsdag, hvor du og de øvrige studerende fremlægger jeres certificeringsopgaver for hinanden. Du får feedback på opgaven og fremlæggelse af censorer, og vi gennemgår din egen feedback af dine 10 samtaler.

Censorkorpset består af dine to undervisere stressekspert Rikke Maj Thauer og psykolog Ellen Helle Boesen samt pensionskundechef John Powers Bates.

Tværfagligheden i censorkorpset sikrer, at du efter endt uddannelse både kan behandle stress, har styr på fakta, kender din egen beføjelse og endeligt, at det, du behandler i din eksamensopgave, også vil fungere i praksis i danske virksomheder.

Med certificeringen følger et bevis og titlen “Certificeret specialist i stress og mental sundhed“.

Uddannelsesteamet

www.thauer.dk_Rikke Maj Thauer_small_SH

Rikke Maj Thauer

Stressekspert, underviser & censor

Psykolog Ellen Boesen

Ellen Helle Boesen

Psykolog, underviser & censor

John Bates_SH

John Powers Bates

Pensionskundechef & censor

Book en af de 12 pladser nu

Hold 7

Datoer for næste stresscoachuddannelse:

 • Modul 1: 17. + 18. september 2020
 • Modul 2: 29. + 30. oktober 2020
 • Modul 3: 26. + 27. november 2020
 • Modul 4: 14. + 15. januar 2021
 • Certificering: 12. februar 2021

Afholdes i World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup.

På hvert hold er der kun plads til 12 deltagere, fordi vi vil sikre den høje kvalitet.

Alle undervisningsdage er fra kl. 9.00-16.00, og der vil være morgenmad og kaffe fra kl. 8.30.

Prisen for uddannelsen er 35.000 kr.

Dette dækker undervisning, vejledning, supervision, certificering, fuld forplejning og bøger anvendt på uddannelsen.

Deltagerbetalingen er ekskl. moms for virksomheder og inkl. moms for private. For private er der mulighed for betaling i rater over 5 måneder.

Næste hold begynder først september 2021.

Når du har spørgsmål, så kontakt stressekspert Rikke Maj Thauer på rikke@thauer.dk eller på tlf. 61 65 08 88.

Reserver din plads på uddannelsen her.

Har du selv styr på din stress?

Få svaret i et gratis kapitel fra Rikkes nye bog!

Når du får tilsendt et kapitel fra bogen Stress er også dit eget ansvar, tilmelder du dig samtidig vores populære nyhedsbrev, som allerede guider 10.000 til et liv uden stress gennem viden og værktøjer. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik. Privatlivspolitik > 

Thauer Stresscenter ApS

World Trade Center
Borupvang 3
DK-2750 Ballerup

Tlf. +45 88 77 60 04
info@thauer.dk