stresscoachUddannelse

Bliv specialist i stress og mental sundhed

Næste stresscoachuddannelse – hold 9- starter 10. februar 2022 – KUN 8 pladser

Få tilsendt en udvidet modulbeskrivelse

Når du skriver dig op her, får du tilsendt en udvidet (og detaljeret) modulbeskrivelse over stresscoachuddannelsen.

Med en stresscoachuddannelse bliver du rustet til at håndtere stressramte på en lang række måder:

Du bliver bedre til at:

 • Forebygge stress.
 • Spotte tegn på stress.
 • Håndtere, når andre rammes af stress.
 • Behandle stressramte.
 • Udarbejde en stresspolitik, så I reducerer stress på arbejdspladsen fremover.
 • Indsluse stressramte effektivt på arbejdspladsen, uden at de bliver syge igen.

Stresscoachuddannelsen er både for dig, der vil behandle stress og udbrændthed som stressterapeut og dig, der vil bruge din nye viden til stresshåndtering i virksomheden.

Mange fordele for din virksomhed

I får færre problemer med stress og undgår derfor både de økonomiske konsekvenser og alle de problemer, en stress-sygemelding fører med sig.

Før en medarbejder går ned med stress, har det ofte fået konsekvenser overfor både kunder og kolleger. Måske i form af opgaver, der blev afleveret i en lavere kvalitet end vanligt eller kolleger, der har brugt tid på at bære vedkommende igennem. For ikke at glemme de tiltagende konflikter, der tit opstår omkring en stressramt, fordi vedkommende ikke kan overskue situationen eller kommunikere hensigtsmæssigt.

Faktum er, at:

 • Antallet af stress-sygemeldinger er alt for højt.
 • En stresssygemelding ofte koster 500.000 til 1.000.000 kroner, afhængig af vedkommendes lønniveau.
 • Hver femte stresssygemeldt ikke vender tilbage til samme job igen.

Så, stress er dyrt.

Vil du undgå den stressregning og samtidig blive specialist i en række stressforebyggelsesværktøjer, så læs mere om stresscoachuddannelsen her.

BONUS: Værktøjerne gør det lettere at skabe overblik og struktur, så fremover kan både du og dine medarbejdere arbejde mere effektivt end i dag.

Udtalelser fra tidligere deltagere

Tidligere havde jeg ikke konkrete værktøjer, når jeg skulle tale med stressede medarbejdere. Jeg var mere fokuseret på, hvor jeg kunne skaffe ekstern hjælp til dem.

I dag kører jeg selv forløb med den enkelte. Jeg er proaktiv og behandlende, inden det går galt.

Jeg er blevet mere professionel i min håndtering af stressramte medarbejdere. Min virksomhed sender ogsp et vigtigt signal til medarbejderne, når de selv har en uddannet stress specialist. Det viser, at min virksomhed tager ansvar. Rikke Maj Thauer er en autoritet, der ved, hvad hun taler om.

Min tiltro til kvaliteten og kompetencerne på uddannelsen har været høj, og derfor anbefaler jeg den til alle i mit netværk.

Charlotte Lindebod HR-Manager i privat virksomhed

Jeg havde brug for, at vores organisation fik tilført konkret viden om håndtering af stress.

Uddannelsen har gjort mig klogere, og den har givet mig håndgribelige værktøjer. Jeg fandt ud af, at jeg tidligere har haft en begrænset viden i forhold til håndtering af stress. Med den viden jeg har i dag, ville jeg have håndteret mange situationer anderledes førhen.

Jeg er især blevet styrket i forhold til at tage de svære samtaler med medarbejdere. Rikke Maj Thauer er meget personlig uden at blive privat – hun er professionel.

Jeg anbefaler uddannelsen til mit netværk.

Erling H. Wulff HR-chef i offentlig virksomhed

Jeg ønskede at have en stærk profil omkring stress og stressbehandling, og derfor valgte jeg uddannelsen.

Jeg har fået meget viden og mange redskaber, og så har jeg fået indsigt i kompleksiteten af emnet stress.

Uddannelsen er meget struktureret. Der er klare mål, og Rikke og Ellen er meget troværdige undervisere.

Uddannelsen er meget relevant for min egen faggruppe, men også for ledere, HR-chefer og alle dem, som ønsker at vide noget mere konkret om stress, belastninger og behandling.

Tina Hemmeløff Selvstændig kropsterapeut
  gør det.

  Striben af virksomheder, der har taget stressuddannelsen, og benytter værktøjerne til at bekæmpe stress, vokser støt i det danske erhvervsliv.

  Tag stresscoachuddannelsen hos landets førende eksperter

  Thauer Stresscenter består af nogle af landets førende stressspecialister: Vi har holdt foredrag for over 25.000 mennesker, undervist mere end 2.500 ledere, HR-partnere og arbejdsmiljøkonsulenter og fået flere hundrede mennesker ud af stress. Den ekspertise og alle vores erfaringer og redskaber får du direkte adgang til på uddannelsen i stress.

  Et af de bærende værktøjer i uddannelsen er de 3 faser i stressbehandling:

  • Stress-screening, hvor du tester, hvilke stresssymptomer medarbejderen eller klienten har.
  • Afklaring af, hvad der har udløst stress.
  • Indslusning, så vedkommende kan komme tilbage til arbejdspladsen og blive der.

  Til hver af de 3 faser er knyttet en række værktøjer, du kan bruge til at rådgive eller behandle klienten mest effektivt.

  Og fordi de 3 faser er så vigtige gennem et stressforløb, er de også gennemgående på uddannelsen, som er bygget op efter samme struktur.

  Undervejs har du samtaler med dine egne klienter. Samlet skal du have mindst 15 sessioner, og vi anbefaler, at du har samtaler med forskellige typer klienter, så du lærer, hvor forskelligt stress rammer, og hvad der kan trigge stress i forskellige brancher.

  Uddannelsen består af:

  • 10 undervisningsdage.
  • 9 timers supervision.
  • 1 dag til certificering.
  Undervisningen er en blanding af konkret viden, praktiske øvelser, træning i virkningsfulde værktøjer, feedback og gruppesupervision.

  Dine undervisere er:

  • Indehaver af Thauer Stresscenter, stressekspert Rikke Maj Thauer.
  • Psykolog og stressekspert Ellen Helle Boesen.
  • Konfliktmægler Anders Stahlschmidt.
  • Master hypnoterapeut Eva Gade.
  • Body-SDS behandler Henrik Greve.

  Du er i målgruppen for stresscoachinguddannelsen, hvis du er ejerleder, leder med personaleansvar, arbejdsmiljøkonsulent, HR-konsulent, coach, terapeut eller lignende.

  Det her lærer du på stresscoachuddannelsen:

  Modul 1 – Forstå stress

  Varighed: 2 dage. 

  Du lærer:

  • Hvad der sker i hjernen, kroppen og psyken, når en person har stress.
  • Hvad der virker mod stress – dokumenteret med den nyeste stressforskning.
  • Hvordan ”de 3 systemer” styrer stresshormonerne.

  Du træner:

  • Hvordan du laver en professionel stress-screening og afdækker, hvor længe en stressramt har været belastet.
  • Hvordan du inddrager ”de 3 systemer” i behandlingen.

  Du får introduktion til, hvordan du:

  • Håndterer dilemmaer og etiske regler i rollen som henholdsvis intern og ekstern stressspecialist.
  • Stiller åbne, nysgerrige og afdækkende spørgsmål – og hvor faldgruberne er.
  • Bruger ANTISTRESS-dagbogen som professionelt måleværktøj.
  • Kommer i gang med samtalerne i 1. fase, stress-screeningen.

  Modul 2 – Psykisk førstehjælp

  Varighed: 2 dage. 

  Du lærer:

  • Hvad psykisk sygdom er – og hvor udbredt er det.
  • Hvorfor stress kan føre til psykisk sygdom.
  • Hvad er depression, angst og misbrug – og hvordan spotter du det.
  • Hvordan du håndterer psykiske kriser og mobning.
  • Hvordan man håndterer mennesker med kritisk somatisk sygdom, når de vender tilbage til jobbet.

  Du træner:

  • En konkret handleplan for psykisk førstehjælp indenfor områderne depression – angst – misbrug.
  • Hvordan du afdækker depression og angst.

  Du får en introduktion til, hvordan du:

  • Navigerer i rollen som psykisk førstehjælper.
  • Yder krisehjælp, når du møder: 
   – Selvmordstanker- og adfærd.
   – Traumatiske hændelser.
   – Aggressiv adfærd.
   – Mobning.

  Modul 3 – Stressbehandling

  Varighed: 2,5 dage. 

  Modul 3 indledes med 3 timers gruppesupervision på samtalerne i fase 1.

  Herefter begynder undervisningen, hvor du lærer:

  • Begreberne realistisk formåen, positiv formåen og negativ formåen.
  • Hvad der ligger i rollen som professionel stressspecialist.

  Du træner:

  • De kognitive stresshåndteringsværktøjer.
  • Hvordan du afdækker arbejdsrelateret og privatrelateret stress.
  • Hvordan du giver den enkeltes ansvarsfølelsen for sig selv.

  Og du får en introduktion til:

  • Tværfaglig stressbehandling, herunder hvornår du skal henvise til psykolog, kropsterapeut, hypnoterapeut eller andre.
  • Fase 2, afklaringen af, hvilke triggere der har udløst stress hos den specifikke medarbejder eller klient.

  Modul 4 – Specialistrollen

  Varighed: 2,5 dage. 

  Modul 4 indledes med 3 timers gruppesupervision på samtalerne i fase 2.

  Du lærer:

  • Om begrebet compassion, som er, hvordan den ramte kan passe på sig selv.
  • Hvordan du forebygger, at stress vender tilbage.
  • Hvordan du håndterer, hvad der sker med dig selv, når du arbejder med andre mennesker.
  • Hvor vigtigt det er, at du som professionel stressspecialist kender selv og dine egne mønstre.

  Du træner, hvordan du:

  • Afdækker grundlæggende livsværdier m.h.p. at udvikle strategier, der beskytter den enkelte mod stress.
  • Udarbejder konkrete indslusningsplaner. 
  • Spotter tegn på, at et andet menneske er i risiko for at udvikle stress.

  Og du bliver introduceret til 3. fase af værktøjskassen.

  Modul 5 – Samtalen

  Varighed: 2,5 dage. 

  Modulet indledes med 3 timers gruppesupervision på jeres samtaler i fase 3.

  Herefter begynder undervisningen, og du får:

  • En udvidet viden om forskellige kommunikative virkemidler.
  • Viden om manipulerende adfærd og konfliktskyhed.
  • Indblik i hvordan stress kan forebygges alene ved, at den enkelte bliver klogere på sine egne rettigheder i.f.t. at sætte grænser.

  Du træner:

  • Din egen kommunikative formåen.
  • Værktøjer til at hjælpe mennesker ud af konfliktskyhed.
  • Samtalen og udvikling af din spørgeteknik. 

  Og du får en introduktion til:

  • Hvordan du lærer andre at sætte grænser og sige fra.
  • Hvordan du rådgiver andre ift. kommunikation og konflikter i rollen som specialist.

  Certificering

  For at blive certificeret skal du:

  • Afholde min. 15 samtaler med klienter/medarbejdere.
  • Deltage på alle 9 supervisionstimer.
  • Være aktiv på uddannelsen.
  • Skrive en 5 siders certificeringsopgave, hvor du selv vælger et tema, der er relateret til stress. Det kan være en ny stresspolitik, et forretningskoncept om stress eller et specifikt emne, som eksempelvis stresshormoner.
  • Godkendes “certificeringsklar” af vores psykolog, hvilket betyder at du besidder evnen til at se kritisk på egen praksis, og er villig til at udvikle denne evne.

  I løbet af uddannelsen har du adgang til 1 times vejledning hos Rikke Maj Thauer. Mange bruger denne time op mod certificeringsopgaven.

  Uddannelsen slutter med en certificeringsdag, hvor du og de øvrige studerende fremlægger jeres certificeringsopgaver for hinanden. Du får feedback på opgaven og fremlæggelse af censorer, og vi gennemgår din egen feedback af dine 15 samtalesessioner.

  Censorkorpset består af dine to undervisere stressekspert Rikke Maj Thauer og psykolog Ellen Helle Boesen samt direktør for Klub Stressfri John Powers Bates.

  Tværfagligheden i censorkorpset sikrer, at du efter endt uddannelse både kan behandle stress, har styr på fakta, kender din egen beføjelse og endeligt, at det, du behandler i din eksamensopgave, også vil fungere i praksis i danske virksomheder.

  Med certificeringen følger et bevis og titlen “Certificeret specialist i stress og mental sundhed“. 

  Uden certificering følger et uddannelsesbevis fra Thauer Stresscenter, men ingen titel.

  Book en afklarende samtale i 20 min. - ganske gratis!

  Har du spørgsmål til uddannelsen, så kan du booke en samtale med stressekspert Rikke Maj Thauer.

  Uddannelsesteamet

  www.thauer.dk_Rikke Maj Thauer_small_SH

  Rikke Maj Thauer

  Stressekspert, underviser & censor

  Psykolog Ellen Boesen

  Ellen Helle Boesen

  Psykolog, underviser & censor

  John Bates_SH

  John Powers Bates

  Censor

  Eva Gade_sh

  Eva Gade

  Master hypnoterapeut, underviser

  www.thauer.dk_henrik greve

  Henrik Greve

  Body-SDS behandler, underviser

  Anders S_H

  Anders Stahlschmidt

  Konfliktmægler

  Book en af de 8 pladser nu

  HOLD 9

  Datoer for næste stresscoachuddannelse:

  • Modul 1: 10. + 11. februar 2022
  • Modul 2: 3. + 4. marts 2022
  • Supervision: 23. marts 2022 (3 timer)
  • Modul 3: 24. 25. marts 2022
  • Supervision: 20. april 2022 (3 timer)
  • Modul 4: 21. + 22. april 2022
  • Supervision: 18. maj 2022 (3 timer)
  • Modul 5: 19. + 20. maj 2022
  • Certificering: 17. juni 2022
   

  Afholdes i World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup.

  På hvert hold er der kun plads til 8 deltagere, fordi vi vil sikre den høje kvalitet.

  Alle undervisningsdage er fra kl. 9.00-16.00, og der vil være morgenmad og kaffe fra kl. 8.30.

  Normalprisen for uddannelsen er 45.000 kr.

  EARLY BIRD PRIS er 35.000 kr.

  … ved tilmelding inden 15. januar 2022

  Dette dækker undervisning, vejledning, supervision, certificering, fuld forplejning og bøger anvendt på uddannelsen.

  Deltagerbetalingen er ekskl. moms for virksomheder og inkl. moms for private. For private er der mulighed for betaling i rater over 10 måneder.

  Næste hold begynder først til 2023.

  Når du har spørgsmål, så kontakt stressekspert Rikke Maj Thauer på rikke@thauer.dk eller på tlf. 61 65 08 88.

  Reserver din plads på uddannelsen her.

  Ønsker du en Stressfri Hverdag?

  Få adgang til viden om stress, behandling og forebyggelse samt mulighed for at deltage på gratis online foredrag.

  Når du får tilsendt vores populære nyhedsbrev, som allerede guider 10.000 tættere på en Stressfri Hverdag, så får du adgang til viden og værktøjer formidlet med ét fokus: Ja, det er muligt at undgå stress! Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik. Privatlivspolitik > 

  Thauer Stresscenter ApS

  World Trade Center
  Borupvang 3
  DK-2750 Ballerup

  Tlf. +45 88 77 60 04
  info@thauer.dk