fbpx

Få selv styr på din stress!

Af stressekspert Rikke Maj Thauer

Det er en fordel, både for den stressramte og den pårørende, at kende til de tanker og reaktionsmønstre, som er almindelige ved stress, så du kan genkende dem – både hos dig selv og andre.

Målet er at du kan handle mere bevidst – at du kan øge din handlefrihed og dit råderum, når du møder stress. Målet er også, at du generelt bliver bedre til at håndtere livet – at du øger det, som jeg kalder din følelsesmæssige kompetence. Viljen til at gøre sig til herre i eget hus er afgørende for din vej ud af stress.

Du beslutter om du vil af med din stress, det er første forudsætning for at komme videre. Men de fleste skal have hjælp til at tage styringen – især over de tanker, der fastholder dig i et negativt og urealistisk selvbillede.

Når du skal have styr på din stress, skal du først have afdækket dit stressniveau så objektivt som muligt. Det kan foregå ved hjælp af en professionel stress-screening eller en stresstest.

En stresstest afdækker omfanget af de fysiske, følelsesmæssige, kognitive og adfærdsmæssige symptomer, der kan være på en stressbelastning.

Næste skridt er for de fleste at få lavet en stress-screening, der fastlægger det præcise belastningsniveau og afdækker den stresshistorik, som alle på et eller andet niveau bærer med sig.

Dernæst er det vigtigt som noget af det første, at din hjerne og dit nervesystem aflastes, så du lidt efter lidt kan få overskud til at arbejde med det, der skal til for at du kan få det bedre.

Det at få lavet en målrettet antistress-plan sammen med en erfaren behandler med ekspertise indenfor stress (stresscoach, stresspsykolog m.fl.) kan afkorte tiden man bruger på at blive ”sig selv” igen.

Hjernen skal have hjælp

Som stressramt vil du ofte være i en tilstand, hvor du ikke kan mærke dig selv. Dine tanker og din hjerne snyder dig til at tro, at du lige om lidt kan alt det, du ikke overkom i sidste uge.

Det kalder jeg ”det forvrængede selvbillede” og ”Jeg-skal-bare-lige” -adfærden.

”Jeg skal bare lige over på den anden side… af nytår, påske, pinse”, siger du til dig selv. Men efter nytår, påske og pinse er presset præcis det samme. Og du presser dig selv endnu mere – og er endnu mere vred på dig selv over, at du ikke kommer til bunds i opgaverne. Dit selvbillede er forvrænget af idealer, forestillinger og krav om hvad du kan, skal og burde, som hverken er rimelige eller realistiske, og dem har din stressede hjerne svært ved at slippe.

Når du er påvirket af ”Jeg-skal-bare-lige”-adfærden og det forvrængede selvbillede, fjerner du dig fra dig selv, fra dine behov og typisk også fra de mennesker, som ellers kunne hjælpe dig. Du er i en tilstand, hvor du ikke rigtig er til stede i dig selv og derfor heller ikke er rigtig tilgængelig for andre.

For at komme ”hjem til dig selv”, skal du mærke dig selv. Men evnen til at mærke sig selv har man ikke, før toppen af stressen er væk.

En alvorligt stresset person har svært ved at sætte sig i forbindelse med sin krop, sit ”hjerte” og sine følelser. Angst, skyld, skam og frygten for udelukkelse, ensomhed og tab er ofte så overvældende, at personen ikke kan være i kontakt med sine følelser.

Det er et negativt tanke-loop, der skal stoppes.

Den stressede hjerne kører i ring: Jeg skal præstere mere – det jeg gør er ikke godt nok – jeg skal være bedre – men jeg er ikke god nok – jeg skal gøre mig endnu mere umage – men jeg er dum og dårlig og kan ikke huske og koncentrere mig…

Mens hjernen kører i ring, udmattes mere og mere både mentalt og fysisk.

For at stoppe dette loop, skal stressbehandleren hjælpe med at give den stressramte et værktøj, der opbygger mere selvværd – her og nu. 

Det er vigtigt at få genoprettet troen på sig selv – troen på at ting kan blive bedre. Det er svært for langt de fleste at tro på, at man en dag bliver ”normal” igen. Men det bliver man og har man først gået vejen dertil én gang, så har man en erfaring at lægge i sit hippocampus-center.

Det kan lyde som en selvmodsigelse: Tro på dig selv! – men stol ikke på din stressede hjernes forvrængede selvbillede. Men det er logisk nok.

Den indre stemme, som opbygger dit selvværd og din selvbestemmelse, findes derinde, side om side med den stressede hjernes stemme, som ødelægger dit selvværd. Den skal ”bare” hentes frem igen.

I min bog Stress er OGSÅ dit eget ansvar, kan du læse mere om, hvordan du får styr på din stress.

Få adgang til konkret viden om stress og enkle værktøjer til håndtering

Forestil dig, hvordan vores samfund ville se ud, hvis flere mennesker vidste, hvordan de styrker deres mentale trivsel og får mere overskud, bedre søvn og mindre stress.

Stressekspert Rikke Maj Thauer er initiativtager til trivselscenter.dk, hvor du får inspiration, relevant viden, værktøjer og metoder – til 0 kr.

Hvem er stresseksperten?

Rikke er en af landets førende stresseksperter og kendt fra GO’Morgen Danmark, B.T., Jyllandsposten, Børsen m.m. da hun udgav bogen ”Stress er også dit eget ansvar” i 2019. En bog, som allerede har gjort næsten 4.000 læsere klogere på stress. Læs mere her >

Siden 2018 har hun talt for flere end 25.000 mennesker til foredraget: Sådan forebygger, spotter og håndterer du stress hos dig selv og andre, en forebyggelseskampagne som har modtaget støtte fra Velliv Foreningen.

Hun er kendt for hendes praktiske og jordnære tilgang til stresshåndtering, og for hendes enkle formidling af et ellers kompliceret emne som stress.

Kontakt

Uanset hvilke spørgsmål du har i forhold til stress, behandling af stress m.v., så kontakt Rikke via en af nedenstående kanaler:

Indsend dine kontaktoplysninger og jeg kontakter dig

Ansøgning til stressuddannelsen