fbpx

Vi må kunne forebygge stress!

Af psykolog Ellen Helle Boesen

Når vi lærer at forebygge stress på den rigtige måde, kan mange mennesker undgå lidelse, sygdom og fravær fra arbejdsmarkedet. Bekymrede familiemedlemmer der også belastes, når et menneske går ned med stress, kan mindskes.

I Thauer Stresscenter ønsker vi at slå et slag for et bedre arbejdsmarked, hvor der er langt større fokus på  det enkelte menneskes forståelse af egne ressourcer og behov for at leve et sundt liv, snarer end forståelse for virksomhedens  behov for at skabe profit og omsætning.

Igennem Thauer Stresscenter ønsker vi at sætte fokus på, hvordan flere kan undgå stress, så færre har brug for behandling.

En af vores mærkesager er, at der er alt for lidt reel viden i samfundet, virksomheder og hos den enkelte om, hvad der driver mennesker til at yde deres bedste samt om, hvordan ledere kan støtte deres medarbejder i det at respektere egne ressourcer og udvise mere Compassion.

Begrebet Compassion eller på dansk ”Medfølelse”, er en forståelse for at se/erkende egen og andres ”lidelse” (forstået bredt) og et dybtfølt ønske om og behov for at forsøge at lindre den”.

Compassion handler ikke om at skåne, synes, at det er ”synd for”, tale efter munden eller andre lidet hjælpsomme ting, men om at forstå baggrunden for udfordringerne, som man selv og medarbejderne står i og at udfordre og støtte på en aktiv og empatisk måde. Compassion handler derfor ikke om svaghed, egoisme eller at lade andre udnytte en, men det modsatte.

Vi ønsker at bidrage med at øge viden om denne ”nye” måde at tænke ledelse på, som man videnskabeligt ved, kan være med til at forebygge stress. Dette ønsker vi at udbrede viden om via artikler og debatter om emnet og ved foredrag og undervisning.

Du kan få mere viden om stress, compassion via korte videooplæg i Klub Stressfri.

Hvem er psykolog Ellen Boesen?

Ellen er Cand. Psych. og Ph.d. med speciale indenfor stress, angst og depression. Ellen har over 25 års erfaring, som autoriseret psykolog bl.a. med specialer indenfor krise- og traumehåndtering samt supervision. Hun har taget flere efteruddannelsesforløb indenfor Compassion og har en bred viden indenfor psykologi og arbejdspsykologiske problemstillinger.

Ellen er tilknyttet Thauer Stresscenter og underviser bl.a. på vores stresscoachuddannelse.

Følg med

Thauer Stresscenter ApS

World Trade Center
Borupvang 3
DK-2750 Ballerup

Tlf. +45 61 65 08 88
info@thauer.dk