fbpx

Oplever færre stress?

Af psykolog Ellen Helle Boesen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) udgav i januar 2019 den seneste undersøgelse af arbejdsmiljø i Danmark. Det er en undersøgelse, som NFA foretager hvert andet år for at tage ”temperaturen” på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø på forskellige danske virksomheder og arbejdspladser. Der deltager ca 50.000 lønmodtagere i undersøgelsen, hvilket er en ret omfattende undersøgelse.

Konklusionerne i rapporten er bl.a. følgende:

Der er sket fremgang fra 2012 til 2018

  • blandt andelen af ansatte, der oplever jobsikkerhed
  • omfanget af mobning er faldende men ligger stadig på et højt niveau
  • færre oplever stress
  • følelsesmæssige krav er faldende
  • oplevelsen af retfærdighed er svagt stigende
  • ledelseskvaliteten er generelt svagt stigende.

Alt sammen faktorer, som kan virke beskyttende mod overbelastning og udvikling af stress.

Men der er desværre langt igen i forhold til arbejdsmiljøet i Danmark. Undersøgelsen finder desværre også tilbagegang i forhold til vigtige faktorer. Det er blandt andet:

  • Andelen, der har været udsat for seksuel chikane er steget meget (måske er det mere et udslag af, at det er blevet legalt at tale om det).
  • Depressive symptomer er steget.
  • Konflikter mellem arbejde og privatliv er svagt stigende.
  • Træthed og søvnproblemer er vokset.

Vi kan så spekulere lidt over, om seksuel chikane, mobning, depressive symptomer, søvnproblemer og konflikter mellem arbejde og privatliv ikke kan betegnes som stress-symptomer. Måske ved de ansatte ikke, at det faktisk kan være stress-symptomer. Måske antager de, at stress kun handler om for mange opgaver og for lidt tid til at løse dem, hvilket spørgsmålene i spørgeskemaet, som de ansatte har modtaget fra NFA, lægger op til. Stress er et begreb, som vi kan lægge noget forskelligt i og det er spørgsmålet, om stress-begrebet er blevet målt på den ”rigtige måde”. Men det skal dertil siges, at det er ualmindeligt svært at måle stress-niveau og hvis vi ikke forstår det samme ved begrebet, bliver det nærmest umuligt.

Hvem er psykolog Ellen Boesen?

Ellen er Cand. Psych. og Ph.d. med speciale indenfor stress, angst og depression. Ellen har over 25 års erfaring, som autoriseret psykolog bl.a. med specialer indenfor krise- og traumehåndtering samt supervision. Hun har taget flere efteruddannelsesforløb indenfor Compassion og har en bred viden indenfor psykologi og arbejdspsykologiske problemstillinger.

Ellen er tilknyttet Thauer Stresscenter og underviser bl.a. på vores stresscoachuddannelse.

Uanset hvilke spørgsmål du har i forhold til stress, behandling af stress m.v., så skriv til os her eller ring på tlf. 88 77 60 04.

Følg med

Thauer Stresscenter ApS

World Trade Center
Borupvang 3
DK-2750 Ballerup

Tlf. +45 61 65 08 88
info@thauer.dk