fbpx

Det essentielle værktøj til at forebygge stress er en stress-screening

Af stressekspert Rikke Maj Thauer

Langt størstedelen af de virksomheder, der kontakter mig, gør det, fordi de er i tvivl, om deres medarbejder “bare har travlt” eller reelt set er stresset. Derfor har jeg stor erfaring med at vurdere, om hvorvidt et menneske reelt set er stresset, og hvad der skal til for at blive symptomfri indenfor rimelig tid. Jeg har udviklet en metode til at screene for stress, der på 90 min. kan fastslå om et menneske er presset eller stresset. Stress-screeningen går også i dybden med, hvor lang tid belastningen har stået på, og dette er en vigtig information for alle (både en virksomhed og personen selv)! Det, at kende til varigheden af perioden i stress, afgør ofte, om en person kan undgå en sygemelding. Det lægger også op til, hvilken aflastning personen har brug for i dagligdagen på arbejdet, da de kognitive funktioner (f.eks. koncentrationsevne, hukommelse og indlæringsevne) kan være stærkt reduceret. Dette har stor indvirkning på, hvor meget personen generelt set kan yde, men giver også dig et billede af, hvor mange komplekse opgaver, skift i hverdagen og deadlines, personen kan håndtere, uden af det resulterer i tilbagevende stress og en ny sygemelding.  Det kan blive ‘en dyr fornøjelse’ både økonomisk og menneskeligt, hvis et menneske får et stresskollaps og bliver sygemeldt, så kan det koste ml. 500.000 – 1.000.000 kr. afhængig af vedkommendes lønniveau. Undersøgelser viser, at 1/5 del aldrig vender tilbage til jobbet igen, hvilket betyder tab af viden og erfaring for en virksomhed. (Kilde: Stressforeningen og Ugebrevet A4)

Så jo flere vi er, der kan vurdere et menneskes stress-niveau – helt præcist, jo flere kan vi hjælpe omkring os!

Når du sidder i en stilling fx som HR, leder, arbejdsmiljørepræsentant m.fl., så er en del af dit job at forebygge stress hos andre. Jeg har gennem samtaler med stressramte, undersøgelser og gennem min egen erfaring fundet frem til, at den bedste måde, at du kan forebygge på, er ved at se efter de tidlige tegn på stress hos et menneske. Dertil skal du vide præcis, hvordan du tager den personlige samtale med vedkommende, som du vurderer er i risikozonen for begyndende eller langvarig stress. 

Min erfaring viser, at typiske tegn på stress kan være:

 • Søvnbesvær – man har svært ved at falde i søvn, både når man går i seng, og hvis man vågner om natten.
 • Social tilbagetrækning – ens lyst til social samvær daler, og man har svært ved at glæde sig over små så vel som store ting.
 • Mangel på tid – man springer måske frokostpausen over for at nå sine arbejdsopgaver og gøremål.
 • Mindre overblik – man har svært ved at træffe beslutninger samt huske og koncentrere sig i hverdagen.
 • Kort lunte – ens humør er blevet anderledes, og man er blevet mere trist, modløs og tager måske kritik mere nært.
Når du er i berøring med eller har ansvaret for andre menneskers trivsel i hverdagen, så skal du have nogle enkle værktøjer som hurtigt kan give afklaring så rette behandling eller handling kan iværksættes, Ser du tegn på stress, er min anbefaling til dig, at du handler på det på et så tidligt tidspunkt som muligt. Og her er en mulighed, at du lærer at screene for stress, så du og din omverden får klarhed om, der er tale om travlhed eller stress.  Efter en stress-screening har du et reelt billede af, om personen er belastet, og i så fald hvor alvorligt. Du skal ligeledes lære, hvordan du kan støtte og hjælpe mennesker med at nedbringe stress-niveauet indenfor rimelig tid.

Indholdet i en stress-screening er: 

 • Stress- og trivselstest.
 • Vurdering af stressniveau.
 • Afdækning af længerevarende stress.
 • Screening af den generelle trivsel.
 • Fastsættelse af årsagssammenhæng.
 • Anbefalinger til supplerende behandling, som kan afkorte en evt. sygemelding.
 • Udarbejdelse af kort orientering om screeningen til virksomhedens HR/leder (denne orientering godkendes altid af personen, forinden afsendelse).

Derfor ved jeg også, at der er et  behov for professionelle, der kan vurdere et menneskes stressniveau – helt præcist!

Du kan OGSÅ selv lære at lave stress-screeninger på vores stresscoachuddannelse med certificering.

Få adgang til konkret viden om stress og enkle værktøjer til håndtering

Forestil dig, hvordan vores samfund ville se ud, hvis flere mennesker vidste, hvordan de styrker deres mentale trivsel og får mere overskud, bedre søvn og mindre stress.

Stressekspert Rikke Maj Thauer er initiativtager til trivselscenter.dk, hvor du får inspiration, relevant viden, værktøjer og metoder – til 0 kr.

Hvem er stresseksperten?

Rikke er en af landets førende stresseksperter og kendt fra GO’Morgen Danmark, B.T., Jyllandsposten, Børsen m.m. da hun udgav bogen ”Stress er også dit eget ansvar” i 2019. En bog, som allerede har gjort næsten 4.000 læsere klogere på stress. Læs mere her >

Siden 2018 har hun talt for flere end 25.000 mennesker til foredraget: Sådan forebygger, spotter og håndterer du stress hos dig selv og andre, en forebyggelseskampagne som har modtaget støtte fra Velliv Foreningen.

Hun er kendt for hendes praktiske og jordnære tilgang til stresshåndtering, og for hendes enkle formidling af et ellers kompliceret emne som stress.

Kontakt

Uanset hvilke spørgsmål du har i forhold til stress, behandling af stress m.v., så kontakt Rikke via en af nedenstående kanaler:

Indsend dine kontaktoplysninger og jeg kontakter dig

Ansøgning til stressuddannelsen