fbpx

Den mentale sundhedsdag i virksomheden

Internt arrangement med fokus på medarbejdernes her-og-nu behov ift. trivsel, mental sundhed og forebyggelse af stress.

Dagen skræddersyes til Jeres ønsker og kommer i forskellige udgaver.

Få 10.000 kr. i støtte til et event

Det er virkelig nemt at søge Velliv Foreningen om 10.000 kr. til et foredrag, en workshop eller et kursus ifbm. Danmarks Mentale Sundhedsdag i uge 41.

Måske er du i tvivl om til hvad, hvordan og hvornår, og derfor har du mulighed for at tage direkte kontakt til Rikke på tlf. 61 65 08 88 eller på rikke@thauer.dk, så vi kan drøfte:

 • Hvad du kan søge til?
 • Hvordan du søger?
 • Hvad vi kan hjælpe med i ansøgning?
 • Hvad andre har fået tilskud til?

 

Ansøgningsfristen til Velliv Foreningen er 1. juni 2024

Den Mentale Sundhedsdag kan afholdes som et ½ eller 1 dags event.

Og det er kun lokalernes rammer der sætter begrænsingen for størrelsen af medarbejdergruppen.

 

Ønsker I at afholde eventet med støtte fra Velliv Foreningen, skal eventet afholdes i uge 41.

Men eventet er aktuelt hele året rundt.

Det siger andre...

Vi kontaktede Rikke, som har kørt to online foredrag for os, med det formål at give os nogle værktøjer til at håndtere Corona-tiden. Alle har fået noget individuelt ud af de to foredrag. De enkle værktøjer, som Rikke gav os, bliver brugt flittigt og har været medvirkende til, at alle har fået det bedre – med hinanden og på tværs af afdelinger. Rikke er meget behagelig og professionel at arbejde sammen med, og jeg vil anbefale andre virksomheder – store som små – at kontakte Rikke, hvis der er brug for hjælp ift. at forebygge og afhjælpe stress.

Lars Gøtke Underdirektør - DSB Ejendomme

Vi har brugt Rikke Maj Thauer til en generel temadrøftelse omkring: Forebyggelse af stress - hvem har ansvaret? Baggrunden var, at vi i gerne ville være på forkant med stressforebyggelse i HK A-kasse. Efter temadrøftelsen fik vi et meget klart billede af, hvor vi kan lægge en indsats i forhold til stressforebyggelse. Det blev tydeligt hvor, og på hvilke niveauer, vi hver især skulle sætte ind – ledelse, kollegaer og tillidsvalgte. Der er mange konsulenter, der gerne vil fortælle, hvordan vi skal behandle stress, men hovedfokus hos Rikke Maj Thauer var at undgå det.

Maj-Britt Stidsen HK Danmark

Jeg vil gerne anbefale Rikke til alle, der har behov for at sætte stress og stressforebyggelse på dagsordenen, og som vægter konkrete værktøjer frem for floffy fyldord med høje lixtal. Uanset, hvor man er som virksomhed i processen med at sætte stress på dagsordenen, så vil Rikke kunne bidrage og medvirke til at skabe værdi sammen med dem.

Dianna N. Hansen HR-konsulent - Adserballe og Knudsen

Rikke har givet vores arbejdsmiljøorganisation en grundliggende information om hjernens biologiske påvirkning i forbindelse med stress. Hun har også introduceret os til konkrete værktøjer til forebyggelse/håndtering af stress. Inden Rikke holdt foredrag, havde vi ingen konkrete værktøjer. Medarbejderne er meget tilfredse med at have fået brugbare værktøjer med hjem, som de kan bruge med det samme.

Michelle Nathasia Packert Arbejdsmiljøchef - Region Hovedstadens Apotek

Tilbagemeldingerne på Rikkes foredrag ”Er stress OGSÅ dit eget ansvar?” har været fantastiske. Vores medlemmer har fået konkrete ord og værktøjer som de kan bruge så snart de forlader foredraget.

Birgitte Abildgaard Bestyrelsesmedlem - Finansforbundet Kreds Øst

Tidligere har jeg haft en begrænset viden i forhold til håndtering af stress. Med de værktøjer jeg har i dag, ville jeg have håndteret mange situationer anderledes førhen. Jeg er især blevet styrket i forhold til at tage de svære samtaler med medarbejdere. Stressuddannelsen har gjort mig klogere, og den har givet mig konkret viden og håndgribelige værktøjer.

Erling H. Wulff HR-Chef - Transportministeriet

Tidligere havde jeg ikke konkrete værktøjer, når jeg skulle tale med stressede medarbejdere. Jeg var mere fokuseret på, hvor jeg kunne skaffe ekstern hjælp til dem. I dag kører jeg selv et forløb med dem. Efter jeg har deltaget på Thauers stressuddannelse, er jeg er proaktiv og behandlende, inden det går galt.

Charlotte Lindebod HR-Manager - Privat virksomhed

Vi har haft flere stress-sygemeldte medarbejdere, og ønskede at håndtere det bedre end tidligere. Rikke er god til dialog, og hendes viden og koncept er relevant for både TR, AMT, HR og for ledere. Jeg anbefaler hende i hele mit netværk.

Bettina Mattson IT-Funktionschef - Region Sjælland

Før jeg kendte til Rikkes foredrag og værktøjer, oplevede jeg, at det kunne være voldsomt at stå med stressede medlemmer. Nu er min berøringsangst i forhold til stress er faldet, og de værktøjer, jeg formidler, kan medlemmerne bruge direkte i hverdagen. Det uoverskuelige er blevet overskueligt.

Pia Trøigaard Jakobsen Kursuskoordinator - HK-Privat

Jeg behandler en bred vifte af mennesker som kropsterapeut, og ønskede en stærkere profil omkring stressbehandling. Stressuddannelsen har givet mig meget viden og mange redskaber, og så er den meget struktureret. Der er klare mål med det vi lærer, og underviserne er troværdige. Jeg mener uddannelsen er meget relevant for min egen faggruppe, men også for ledere, HR-chefer og alle, som ønsker mere konkret viden om stress, belastninger og behandling.

Tina Hemmeløff Manuvision kropsterapeut, selvstændig

Efter foredraget med Rikke Maj Thauer, var der mange positive tilbagemeldinger. Tilhørerne syntes, det var et super godt foredrag, og vores egne medarbejdere har efterfølgende talt meget om indholdet i konkrete situationer. De føler, de kan bruge ting fra foredraget i dagligdagen. Vi er generelt blevet mere opmærksomme på, hvordan andre agerer, når de har travlt og føler sig presset. Rikke inddrager publikum. Det var et levende foredrag, hvor der både var dialog blandt de tilhørende og mellem Rikke og salen. Det var mega godt.

Jette Frydkjær Petersen A/S Zolutions - Art & Design

Foredraget gav os en fornyet opmærksomhed på området. Selvom vi har en stresspolitik, blev vi opmærksomme på, at vi ikke løbende har fået talt sammen om, hvordan vi bedst hjælper og støtter hinanden. Det gav foredraget os et fornyet fokus på. Rikke var god til at inddrage medarbejderne i foredraget. Alle kan være med og vi fik tid til at tale og sparre med hinanden undervejs.

Puk Lysell Selnø Timesystems

Forslag 1

Workshop + Oplæg

Dette forslag er et heldags arrangement og indeholder én 3 timers workshop om formiddagen, og efter frokost 2-3 forskellige oplæg på hver 50 min.

Workshop – Vælg mellem:

 • Sådan forebygger, spotter og håndterer du stress
 • Sådan skabes en trivselskultur på arbejdspladsen.

Efter frokost rettes fokus på trivsel og mental sundhed i et tværfagligt perspektiv.

Oplæggene der kan vælges mellem er oplevelsesorienterede og en blanding af konkret viden, praktiske øvelser og/eller træning i virkningsfulde værktøjer.

Oplæg – Vælg mellem:

 • Sådan undgår du stress i hverdagen
 • Sådan skaber du en perfekt work/life balance
 • Sådan forstår du kroppens signaler
 • Sådan håndterer du, når tanker fylder for meget
 • Sådan holder du din hjerne skarp
 • Sådan bliver du bedre til at fordybe dig
 • Sådan opnår du det stressfrie liv

 

Samlet varighed: 6-7 timer

Forslag 2

Oplæg

Dette forslag kan enten indeholde 2-3 forskellige oplæg på hver 50 min. eller laves til et heldags arrangement med 5-6 oplæg.

Fokus er på trivsel og mental sundhed i et tværfagligt perspektiv.

Oplæggene der kan vælges mellem er oplevelsesorienterede og en blanding af konkret viden, praktiske øvelser og/eller træning i virkningsfulde værktøjer.

Oplæg – Vælg mellem:

 • Sådan undgår du stress i hverdagen
 • Sådan skaber du en perfekt work/life balance
 • Sådan forstår du kroppens signaler
 • Sådan håndterer du, når tanker fylder for meget
 • Sådan holder du din hjerne skarp
 • Sådan bliver du bedre til at fordybe dig
 • Sådan opnår du det stressfrie liv

 

Halvdags arrangement – varighed: 2-3 timer

Heldags arrangement – varighed: 6-7 timer

Eksempel på program

Tid Aktivitet
Kl. 8:30
Morgenmad
Kl. 9:00
Workshop
Kl. 12:00
Frokost
Kl. 12:30
Oplæg 1
Kl. 13:20
Pause
Kl. 13:40
Oplæg 2
Kl. 14:30
Pause
Kl. 14:50
Oplæg 3
Kl. 15:40
Plenum med opsamling
Kl. 16:00
Tak for i dag

Formiddagens workshop

Vælg én af disse workshops til formiddagens program. 

Facilitator: Stressekspert Rikke Maj Thauer

Få indblik i:  

 • Hvad stress er.  
 • Hvordan man opdager egne stress-symptomer og hvornår man skal reagere
 • Hvordan man håndterer travlhed og (højt) arbejdspres
 • Hvordan man afdækker og håndterer faktorer på jobbet, som presser
 • Hvordan man håndterer pres fra andre og siger fra

 

Træn forebyggelsesværktøjer som:  

 • De 3 systemer 
 • Arbejdshjulet
 • Min butik/din butik 

Facilitatorer: Stressekspert Rikke Maj Thauer og organisationspsykologisk konsulent Anders Fanø

Få indblik i:  

 • Hvilken kultur, der forebygger stress og fremmer trivsel.
 • Hvordan man skaber en trivselskultur, hvor det er psykologisk trygt at sige til og fra og bede om hjælp.
 • Hvordan man undgår at personlige temaer, værdier og holdninger “truer” den enkeltes trivsel og driften på arbejdspladsen
 

Træn trivselsværktøjer som fx:  

 • Trivselstesten
 • Trivselsrunden
 • Trivselshjulet
 • Sunde grænser
 • Sunde principper

Tværfaglige trivselsoplæg

I disse oplæg er fokus på trivsel og mental sundhed i et tværfagligt perspektiv.

Oplæggene der kan vælges mellem er oplevelsesorienterede og en blanding af konkret viden, praktiske øvelser og/eller træning i virkningsfulde værktøjer.

Sådan undgår du stress

Mød stressekspert Rikke Maj Thauer, der vil demonstrere, hvordan et udvalg af værktøjer kan hjælpe dig i pressede situationer på arbejdet (og privat).

På dette oplæg får du:

 • Viden om hjernen når du påvirkes af stress
 • Indblik i, hvornår ’noget’ er stress
 • Introduktion til tænkningen; stress ikke er din egen skyld, men OGSÅ dit ansvar
 • Inspiration til at undgå stress på arbejdet (og privat).

Mange oplever, at det kan være svært at finde ro i kroppen, når man har fri. Hovedpine og tiltagende spændinger bliver normalen, vejrtrækningen bliver overfladisk og anstrengt, og søvnen kan være påvirket i en negativ retning.

Mød Body-SDS behandler Henrik Greve, der vil demonstrere, hvordan du kan forstå kroppens symptomer og håndtere dem.

På dette oplæg får du:

 • Indblik i kroppens sprog, så du kan holde stressen væk
 • Viden om organernes påvirkning og nervesystemets rolle under pres/stress
 • Introduktion til vejrtrækningens mekanismer
 • Afprøvet øvelser til at spænde af og trække vejret korrekt – øvelser du efterfølgende kan anvende hjemme.

Sådan håndterer du, når tanker fylder for meget

Nogle gange overmandes vi af tanker der kører i ring – tanker som tager vores overskud og overblik. Det kan resultere i søvnløse nætter, koncentrationsbesvær og ondt i maven, der gør det svært at fungere optimalt og bevare energien.

Mød psykolog Ellen Helle Boesen, der vil demonstrere, hvordan man kan håndtere forstyrrende tanker og bekymringer.

På dette oplæg får du:

 • Indblik i, hvorfor tanker løber af med os
 • Inspiration til konstruktiv håndtering af forstyrrende tanker
 • Viden om tankers påvirkning af søvnen
 • Afprøvet øvelser til håndtering af negative og bekymrede tanker. 

Sådan får du det stressfrie liv

Han valgte at omlægge sit liv efter 3. stresskollaps, og lever i dag i den samme familie, med de samme børn, og han er på den samme arbejdsplads. Men noget er forandret!

Mød projektchef Thomas Johansen, der vil gennemgå 2 konkrete værktøjer, som hjalp ham ud på den anden side af sygemeldinger og stress.

På dette oplæg foredraget får du:

 • Viden om, hvor Thomas er i dag
 • Indsigt i, hvordan nåede han derhen
 • Kendskab til, hvilke værktøjer der gjorde forskellen
 • Inspiration til, hvad han gør for at holde sig i balance i dag.

Når vi oplever pres, belastes hjernen og mange ignorerer ubevidst signalerne på overbelastning. Koncentrationsbesvær, nedsat hukommelse og forringet evne til at træffe beslutninger er typiske konsekvenser af langvarigt pres.

Mød mentaltræner og hypnoterapeut Eva Gade, der vil demonstrere, hvordan du kan berolige hjernen.

På dette oplæg får du:

 • Indblik i metoder til at geare hjernen ned
 • Viden om mentale hjernepauser, der giver mere energi
 • Introduktion til mentaltræningens mange muligheder
 • LIVE demo af hypnose efter gruppens valg (fx bedre søvn, sige fra, prioritering, hurtigere beslutninger).

Sådan bliver du bedre til at fordybe dig

De fleste ønsker mere tid – tid til fordybelse, tid til nærvær og tid til udelt fokus. Afbrydelser, spontane møder og længerevarende pres forringer evnen til at fordybe sig, prioritere og holde fokus på det, som er vigtigt.

Mød stress-specialist Jimmy Wamberg, der vil demonstrere, hvordan du kan træne dit nærvær og fokus.

På dette oplæg får du:

 • Indblik i, hvordan fællesskaber kan træne ens nærvær
 • Viden om fordele og ulemper ved tidspres
 • Inspiration til bevidste valg, der giver et skarpere fokus i situationen
 • Afprøvet øvelser, der giver forståelse for sammenhængen mellem tempo og fokus.

Kontakt os om et arrangement

Ring til Rikke Maj Thauer på tlf. 61 65 08 88 eller skriv til hende her, hvis du vil høre mere om mulighederne for at holde en Mental Sundhedsdag hos Jer.

Kontakt os om et internt arrangement

Du er også velkommen til at kontakte stressekspert Rikke Maj Thauer direkte med spørgsmål til interne foredrag, kurser og uddannelser.

Tlf.: 61 65 08 88
E-mail: info@thauer.dk

Udfyld nedenstående formular og Rikke vil kontakte dig.

Send en besked til Rikke

Jeg svarer indenfor 48 timer.

Få 10.000 kr. i støtte til et event

Det er virkelig nemt at søge Velliv Foreningen om 10.000 kr. til et foredrag, en workshop eller et kursus ifbm. Danmarks Mentale Sundhedsdag i uge 41.

Måske er du i tvivl om til hvad, hvordan og hvornår, og derfor har du mulighed for at tage direkte kontakt til Rikke på tlf. 6165 0888 eller på rikke@thauer.dk, så vi kan drøfte:

 • Hvad du kan søge til?
 • Hvordan du søger?
 • Hvad vi kan hjælpe med i ansøgning?
 • Hvad andre har fået tilskud til?

 

Ansøgningsfristen til Velliv Foreningen er 1. juni 2024

Events støttet af Velliv Foreningen skal afholdes i uge 41.

Men vi arrangerer eventet på alle tider af året, uden om Velliv Foreningen.

Ansøgning til stressuddannelsen