fbpx

Ellen Helle Boesen

”Vores hjerne er et fantastisk organ, som vi skal passe på vi ikke overbelaster,
så vi ender i en stress-tilstand. Vores samfund mangler viden om,
hvor sårbare vi mennesker er, når vores hjerne presses til det yderste”.

Min baggrund for at arbejde med stress

Jeg er Cand. Psych. og Ph.d. med speciale indenfor stress, angst og depression. Jeg har over 25 års erfaring, som autoriseret psykolog bl.a. med specialer indenfor krise- og traumehåndtering samt supervision. Jeg har taget flere efteruddannelsesforløb indenfor Compassion og har en bred viden indenfor psykologi og arbejdspsykologiske problemstillinger.

Jeg har siden 2005 arbejdet som privatpraktiserende psykolog og gennem de år, har jeg desværre oplevet et støt stigende antal henvendelser fra mennesker med stress. Det synes jeg er meget bekymrende.

Det brænder jeg for …

Der er alt for lidt reel viden i samfundet, virksomheder og hos den enkelte om, hvad der driver mennesker til at yde deres bedste samt om, hvordan ledere kan støtte deres medarbejder i det at respektere egne ressourcer og udvise mere Compassion.

Min tilknytning til Thauer Stresscenter

Jeg har samarbejdet med Thauer Stresscenter siden 2016, hvor jeg fungerer som stresscentrets psykolog og underviser på stresscoachuddannelsen. Min rolle på uddannelsen er at yde supervision til deltagerne samt at undervise i Compassion fokuseret tilgang. Derudover underviser jeg i virksomheder indenfor kollegial supervision, Psykisk førstehjælp samt yder supervision til ledergrupper.

Gennem min rolle Thauer Stresscenter vil jeg gerne være med til at påvirke de strukturer, som øger risikoen for overbelastning. Jeg ved at forebyggelse er muligt, hvis bare virksomheder OG det enkelte menneske ved, hvad der skal til. Det er mit håb, at vi kan komme derhen, hvor overbelastning/stress ikke forekommer i den usunde udgave.

Tag kontakt på info@thauer.dk

Følg med

Thauer Stresscenter ApS

World Trade Center
Borupvang 3
DK-2750 Ballerup

Tlf. +45 61 65 08 88
info@thauer.dk