Sådan styrker du trivsel og forebygger stress blandt medarbejdere/kolleger med lavpraktiske og effektive værktøjer

 

En analyse foretaget af Thauer Stresscenter viser, at nogle af de største udfordringer ift. stress/trivsel på arbejdspladsen skyldes manglende prioritering, viden om stress, kommunikation og at ledere ikke har konkrete værktøjer og ikke er klædt på til at forstå, hvordan stress kan forebygges hos den enkelt medarbejder i hverdagen.

 

Vores analyse peger i retning af, at mange ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, TR, HR m.fl. i både den private og offentlige sektor, efterlyser helt lavpraktiske værktøjer til at spotte stress og mistrivsel, tage den ”bløde” dialog og forebygge stress i en travl hverdag.

 

Vores erfaring viser, at når det er nemt for den enkelte leder og kollega at spotte tegn på stress, at tage samtalen om stress og psykisk mistrivsel samt benytte enkle værktøjer til at hjælpe med at forebygge stress, så sker der noget med stress-niveauet på arbejdpladsen.

 

 

 

Hvad handler intro-seminaret om?

Vores erfaring viser, at når det er nemt for den enkelte leder og kollega at spotte tegn på stress, at tage samtalen om stress og psykisk mistrivsel samt benytte enkle værktøjer til at hjælpe med at forebygge stress, så sker der noget med stress-niveauet på arbejdpladsen.

 

 

Kom med til et inspirerende intro-seminar og bliv klogere på:

 

Al undervisning hos Thauer Stresscenter er bygget op omkring tankegangen med psykisk førstehjælp. Vi tror på, at fremtidens arbejdsmarked vil klare sig bedre, når det bliver lige så almindeligt som fysisk førstehjælp og du vil høre om, hvorfor vores erfaringsbaseret program på uddannelsen, der tager udgangspunkt i stressforskning, skaber resultater!

 

 

 

Foredragsholderne

Rikke Maj Thauer, der er stress-ekspert og instruktør i psykisk førstehjælp. Rikke er direktør for Thauer Stresscenter ApS, der behandler stressramte mennesker samt uddanner ledere, HR, AMR, TR og medarbejdere til at håndtere stress i den rolle og på det niveau, som den enkelte er placeret i virksomheden.

 

Ellen Boesen, der er Cand. Psych. og Ph.d. med speciale indenfor stress, angst og depression. Ellen har over 25 års erfaring, som autoriseret psykolog bl.a. med specialer indenfor krise- og traumehåndtering samt supervision. Hun har taget flere efteruddannelsesforløb indenfor mindfulness, og har en bred viden indenfor psykologi og arbejdspsykologiske problemstillinger.

 

 

 

Målgruppe

Dig som arbejder inden for HR, ledelse, arbejdsmiljø samt rådgivning og behandling om stress og trivsel, enten som selvstændig konsulent eller internt i en privat eller offentlig virksomhed.

 

 

 

Hvad koster et intro-seminar på 2 timer til arbejdspladsen?

Prisen for dette foredrag er 12.500,- ekskl. moms og transportudgifter, og deltagerantallet er ubegrænset.

 

Ved flere introseminar til samme arbejdsplads på forskellige lokationer, falder prisen til 10.000,- ekskl. moms og transportudgifter pr. foredrag.

 

Intro-seminaret kan, mod merbetaling, udvides med en workshop eller laves til en hel kursusdag.

 

Du er velkommen til at ringe til stress-ekspert Rikke Maj Thauer på tlf. 6165 08 88 eller skrive en mail til rikke@thauer.dk, hvis du har spørgsmål eller brug for flere informationer.