Kunderne udtaler …

 

Thauer Stresscenter ApS og jeg har samarbejdet om fire individuelle ANTISTRESS forløb i løbet af de sidste par år. I to forløb har medarbejderne været meget hårdt ramt af stress, og været sygemeldt en længere periode. I de to øvrige forløb er stressen fanget i opløbet – med meget kortvarig sygemelding til følge.

 

Som arbejdsgiver/leder er det en stor udfordring med stressramte medarbejdere. Dels har du dårlig samvittighed, fordi du ikke har været i stand til at undgå, at en medarbejder kom helt der ud, og du har et stort ansvar for kollegaerne, som i en periode skal løbe stærkere og samtidig er bekymrede for deres kollega.

 

Ved at benytte Thauer Stresscenter ApS oplevede jeg, at der blev taget rigtig godt hånd om medarbejderne med fokus på at vende tilbage på arbejdet. Jeg fik som leder korte referater fra møderne med medarbejderne, hvilket gjorde mig tryg, da jeg kunne følge udviklingen, og samtidig havde jeg mulighed for en god dialog med medarbejderne. Der var også mulighed for et møde med medarbejderen, hvor Thauer Stresscenter ApS deltog, og her var Rikke Maj Thauer enorm god til, at se verden fra både medarbejder og arbejdspladsens synsvinkle hvilket er vigtigt i en svært situation, som denne.

 

Resultaterne af de fire forløb har været rigtigt gode – på hver deres måde. To af medarbejderne har virkelig lært noget om dem selv, og bruger de værktøjer, som de har fået dagligt. De har lært at passe på dem selv og tager et stort ansvar for dem selv, hvilket også smitter af på deres kollegaer. En af medarbejderne har valgt at fratræde sin stilling, en stor beslutning, men helt sikkert det bedste for vedkommende og arbejdspladsen. Den sidste – hvor der blev taget fat i opløbet, har valgt at bruge dette til en personlighedsudvikling, hvor hun bliver uddannet og gerne vil hjælpe andre i samme situation.

 

Jeg vil til en hver tid anbefale Thauer Stresscenter ApS til vores medarbejdere, hvis der er tegn på stress. Gerne kombineret med en psykolog, da stress ofte forårsages af en kombination af ting, og til tider skal medarbejderne lige igennem en selverkendelsesproces inden de er klar til at se fremad.

 

Trine Klitgaard Bro
Administrationschef, PLEN, Københavns Universitet