ANTI stressforløb hos Thauer Stresscenter

 

Individuel ANTI stressbehandling

 

I en individuel ANTI stressbehandling får medarbejderen konkret viden om stress samt værktøjer til at lave de adfærdsændringer, som kan sikre en højere trivsel, fornyet motivation samt en lyst til fremadrettet at leve et liv i balance.

 

 

 

Prøv vores GRATIS stresstest

 

 

 

Formålet med stressbehandlingen?

 

Målet med et ANTI stressforløb er, at medarbejderen gennem en individuel håndholdt indsats, bliver stressfri og indsluset på arbejdspladsen igen.

 

Et sekundært mål kan være, at medarbejderen bliver stressfri og i samarbejde med arbejdspladsen aftaler en fratrædelsesordning, såfremt en indslusning på jobbet ikke viser sig mulig.

 

 

 

Hvad med en firmaordning?

 

 

 

Hvordan forløber stressbehandlingen?

 

I forløbet arbejdes der på at reducere stressniveauet således, at medarbejderen bliver i stand til at implementere nye vaner og værktøjer i hverdagen, som sikre en fortsat progression og reducerer risikoen for tilbagevendende stress.

 

Forløbet starter med en stress-screeningen på 90 min., hvor medarbejderen får vurderet sit belastningsniveau og der fastlægges en prognose for forløbets længde. I en stress-screening afdækkes ligeledes årsager til stressorer, fra både arbejds- og privatliv.

 

 

Indhold i en stress-screening

 

Efter endt session fremsendes kort orientering om vurderingen til virksomhedens HR/leder. Efter alle øvrige sessioner fremsendes ligeledes kort orientering vedr. progression samt evt. anbefalinger til arbejdspladsen/lederen.

 

 

Startpakke

 

 

Hvad koster det?

 

 

 

Hvad er udbyttet for medarbejderen?

 

 

Hvad er udbyttet for virksomheden?

 

 

Hvem henvender stressbehandling sig til?

 

Målgruppen er stressramte medarbejdere (både deltids- og fuldtidssygemeldte), samt medarbejdere som anses for at være i risikozonen for udvikling af stress. Udenfor er målgruppen, medarbejdere som har udviklet psykisk sygdom.

 

 

Professionelle behandlere med specialviden indenfor stress

 

Vi vægter en kvalificeret og høj faglighed, derfor vil stressbehandlingen blive varetaget af certificerede stress-specialister og psykologer med speciale i stress, angst og depression, samt i visse situationer kan også henvises til kropsterapi, mindfulness, hypnose eller forebyggende motion mhp. at afkorte en evt. sygemelding samt behandlingsforløb.

 

 

 

Kontakt os om en individuel ANTI stressbehandling