Individuel stress behandling

 

I en individuel stress behandling får medarbejderen konkret viden om stress samt værktøjer til at lave de adfærdsændringer, som kan sikre en højere trivsel, fornyet motivation samt en lyst til fremadrettet at leve et liv i balance.

 

 

Prøv vores GRATIS stresstest

 

 

 

Formålet med stress behandlingen?

Målet med et behandlingsforløb er, at medarbejderen gennem en individuel håndholdt indsats, bliver stressfri og indsluset på arbejdspladsen igen.

 

Et sekundært mål kan være, at medarbejderen bliver stressfri og i samarbejde med arbejdspladsen aftaler en fratrædelsesordning, såfremt en indslusning på jobbet ikke viser sig mulig.

 

 

Hvad med en firmaordning?

 

 

 

Hvordan forløber stress behandlingen?

I behandlingen arbejdes der på at reducere stressniveauet således, at medarbejderen bliver i stand til at implementere nye vaner og værktøjer i hverdagen, som sikre en fortsat progression og reducerer risikoen for tilbagevendende stress.

 

Forløbet starter med en stress screeningen på 90 min., hvor medarbejderen får vurderet sit belastningsniveau og der fastlægges en prognose for forløbets længde. I en stress screening afdækkes ligeledes årsager til stressorer, fra både arbejds- og privatliv.

 

 

Indhold i en stress screening

Efter endt session fremsendes kort orientering om vurderingen til virksomhedens HR/leder. Efter alle øvrige sessioner fremsendes ligeledes kort orientering vedr. progression samt evt. anbefalinger til arbejdspladsen/lederen.

 

 

Læs mere om vores stress pakker og pris

 

 

 

Hvad er udbyttet for virksomheden?

 

 

Hvad er udbyttet for medarbejderen?

 

 

Hvem henvender stress behandling sig til?

Målgruppen er stressramte medarbejdere (både deltids- og fuldtidssygemeldte), samt medarbejdere som anses for at være i risikozonen for udvikling af stress. Udenfor er målgruppen, medarbejdere som har udviklet psykisk sygdom.

 

 

 

Hvem behandler stress hos os?

Vi vægter en kvalificeret og høj faglighed, derfor vil stressbehandlingen blive varetaget af stressekspert Rikke Maj Thauer eller vores psykolog med speciale i stress, angst og depression Ellen Boesen. I visse situationer kan der også henvises til kropsterapi, mindfulness, hypnose eller forebyggende motion med henblik på at afkorte behandlingsforløbet samt en evt. sygemelding.

 

 

 

Kontakt os om individuel stress behandling