Stressbehandling til sygemeldte borgere

Målet med denne indsats er at borgeren gennem en individuel stressbehandling bliver raskmeldt, eller kommer tættere på en raskmelding.

 

I vores stress-forløb arbejdes der med at borgeren opnår viden og forståelse for egen stressbelastning, samt lærer at håndtere den. Dette sker gennem en individuel rådgivende indsats, hvor der arbejdes med borgerens barrierer, således at borgeren arbejder sig ud af stressidentiteten og lærer at mestre hverdagen.

 

Gennem den individuelle rådgivning arbejdes der ligeledes med motivation og at, se muligheder i stedet for begrænsninger. I behandlingen inddrages der individuelle øvelser ligesom borgeren får værktøjer til at arbejde med de forskelligartede problematikker, som vedkommende er ramt af.

 

 

 

 

Hvad har borgeren fået efter endt forløb?

 

 

 

 

Hvordan forløber det?

Stressbehandling til sygemeldte borgere er sammensat af delelementer som:

 

Der arbejdes i stressbehandlingen med en individuel plan, hvor der sættes mål. Planen indeholder en beskrivelse af, hvilke værktøjer borgeren skal arbejde med for at undgå tilbagevendende stress samt en beskrivelse af borgerens videre udviklingsforløb.

 

 

 

 

Hvad koster samtaler? 

 

 

 

Hvem behandler for stress?

Vi vægter en kvalificeret og høj faglighed, derfor vil stressbehandlingen blive varetaget af certificerede stress-specialister og psykologer med speciale i stress, angst og depression, samt i visse situationer kan også henvises til kropsterapi, mindfulness, hypnose eller forebyggende motion mhp. at afkorte en evt. sygemelding samt behandlingsforløb.

 

 

 

 

Hvordan booker du tid til en borger?

Du sender en mail til Rikke Maj Thauer på rikke@thauer.dk med relevante info, og så bliver din borger kontaktet personligt og vi aftaler tid til første samtale.

 

 

 

 

Hvor afholdes stressbehandlingen?

Thauer Stresscenter ApS

World Trade Center

Borupvang 3

2750 Ballerup