Klienterne udtaler …

I mit stress forløb har noget af det sværeste været, at acceptere jeg havde stress og træffe beslutninger. Da jeg fik af vide, at arbejdspladsen ikke ville kontakte mig i 4 uger kunne jeg slappe af, da jeg så undgik at skulle træffe beslutninger. Havde min leder ringede og spurgte til mig samt hvornår jeg evt. ville opstarte arbejde igen, havde jeg svaret “jeg kommer i morgen”. Dette havde højst sandsynligt gjort, at jeg var gået ned med stress igen og igen. I kraft af at jeg fik den ro jeg havde brug for gjorde, at jeg kunne fokusere på at få det bedre og acceptere stressen med de følgevirkninger der nu fulgte med.

 

Jeg har i mit stress forløb lært rigtig meget om mig selv som person, og har fået rigtig mange redskaber jeg kan bruge for at passe på mig selv og undgå tilbagevendende stress. Rikke har været en fantastisk “lærer”. Jeg har lært så meget om stress-symptomer og nogle af mine første tegn er træthed, søvnløshed og uoverskuelighed.

 

Rikke tog som noget af det første ansvaret fra mig, hvilket gav mig ro. Dernæst gav hun mig enkle konkrete opgaver, hvilket gjorde at jeg langsomt kunne tage ansvaret tilbage og igen lære at træffe en beslutning.

 

Hele forløbet har gjort, at jeg nu er klar over hvad der kan presse mig og hvordan jeg kan passe på, at jeg ikke ligger i overhalingsbanen hele tiden.

 

Jeg ved hvad jeg vil, og hvad jeg ikke vil finde mig i. Jeg ved også hvordan jeg kan undgå at tage et ansvar der reelt ikke er mit, uden at jeg får dårlig samvittighed.

 

Jeg har selv haft indflydelse på min indslusning i arbejdet, men jeg har fået stor hjælp af Rikke. Hun har haft den viden og det overblik, jeg ikke selv havde.

 

Jeg har været rigtig glad for støtten og den store opbakning fra min arbejdspladsen. Min chef har været støttende og anerkendende, og dette har også gjort at indslusningen på arbejdet har været meget lettere.

 

Rikke har lige været den person, som  jeg havde brug for. Uden hende havde jeg ALDRIG nået så langt, på så kort tid.

 

Tak er et fattigt ord, hvis betydning ikke er stort nok i kraft af, hvor glad jeg har været for hendes hjælp, men der findes ikke et ord der er bedre. Så tak.

 

Camilla, SOSU-hjælper henvist af arbejdsplads

8 ugers stresscoaching og 4 ugers indslusningsforløb

 


 

Rikke har fra første møde, givet tryghed i mit stressforløb. Da jeg blev sygemeldt var alt kaos, men hun var god til at give ro i forhold til min forvirring, og det at jeg havde svært ved at tackle hverdagssituationen. Når man tror man er ved at blive helt skør var det godt, at Rikke stod fast ved, at det nok skulle blive bedre, og det blev det.

 

En vigtig ting hun anbefalede var, at jeg de første fire uger ikke skulle have kontakt til min arbejdsplads. Det gav ro, og var med til at give en hurtigere bedring.

 

Hun introducerede en ”dagbog”, som gav et godt overblik over stress belastningen. Et værktøj der hjælper en til, at man kan passe på sig selv. Det er helt klart et værktøj, jeg vil bruge fremadrettet.

 

Vores møder har hver gang haft øvelser og drøftelser, der har passet til min situation og problemstilling, og derfor har jeg fundet materialet relevant. 

 

Fra hvert møde blev der lavet et referat, som blev sendt til min arbejdsgiver og HR afdeling, så alle relevante kunne følge med i forløbet. Det har været en kæmpe lettelse, at hun har taget over på kontakterne og koordination i hele forløbet.

 

Rikke er meget anerkendende for alle parter, men hun er også god til at sige sin mening lige ud.

 

Lillian, Udviklingsleder henvist af egen arbejdsplads
16 ugers stresscoaching

 


 

 

“Da jeg blev sygemeldt med et stresskollaps gik jeg nogle gange hos en psykolog, hvor jeg fik talt problemerne igennem. Derefter startede jeg hos Rikke og hun anbefalede mig 100% ro. Rikke havde al kontakt til min arbejdsplads, hvilket var en stor hjælp, så jeg kunne fokusere på at komme ned i belastning. 

 

Stresscoaching hos Rikke har givet mig nogle effektive værktøjer til at komme ovenpå efter mit stresskollaps, og jeg har nu et ’værktøjsbælte’, som jeg kan have med mig fremover. Jeg blev opmærksom på, hvor vigtig det er at leve et liv i balance, og jeg blev klogere på mig selv i forhold til hvilke stressorer, der påvirker mig.

 

Rikke mødte mig, der hvor jeg var. Hun lyttede til mig, og hun lovede mig, at hun ikke ville ’slippe’ mig, før jeg var helt klar og indsluset på mig arbejde. Hun gav mig håb og troen på mig selv igen.”

 

Lene, HR-konsulent henvist af egen arbejdplads
12 ugers stresscoaching og 8 ugers indslusningsforløb

 


 

“Jeg havde fornøjelsen af at være i stresscoaching hos Rikke Maj Thauer. Hun er en meget erfaren stresscoach og vedholdende på mine vegne, og så viste hun en ægte interesse for min situation og progression. Hun var rigtig god til at rådgive ud fra mine behov og fra hvor jeg var i livet. Hendes brede viden og erfaring gør, at hun kan rådgive ud fra mange aspekter så som stress, ledelse samt kommunikation og konflikthåndtering.”

 

Martin, IT-chef henvist af Jobcenter
13 ugers stresscoaching

 


 

“Forinden jeg begyndte hos stresscoach havde jeg gennem min egen læge været sendt i samtaleterapi hos 3 forskellige psykologer. Ingen af dem fangede desværre omfanget af min problemstilling, og jeg følte mig meget alene og fik det bare værre og værre. Mit sygdomsforløb stod på i 1 år og 3 måneder uden at jeg fik den rette behandling og det gik meget ud over min mand og vores 2 børn.

 

Rikke var den første der fandt ud af hvad der virkelig var galt. Hun mødte mig uden fordomme, og så mig der hvor jeg var i mit liv. Jeg følte, at hun spurgte ind til alle de rigtige ting og hun lyttede. Jeg fik redskaber til at komme videre og samtidig gav hun mig vejledning i, hvor jeg kunne søge yderligere professionel hjælp for min angst og depression.

 

Under mit 2. møde med Rikke fik jeg et voldsomt angstanfald og hun havde en faglig viden omkring, hvorfor min krop reagerede som den gjorde, hvilket gjorde at jeg følte mig tryg ved at være med et andet menneske, der virkelig viste noget om min situation.

 

I dag er jeg færdig hos Rikke og har afsluttet et angst forløb i kognitivt terapi fra Sankt Hans i Roskilde. Jeg er videre i mit liv, og er klar til at blive indsluset på arbejdsmarkedet efter mere end 2 års sygemelding. Rikke opgav aldrig troen på mig, og hun gav mig håb om at jeg en dag ville komme tilbage til arbejdsmarkedet og nu er jeg næsten i mål.”

 

Lotte, Sygeplejerske henvist af Jobcenter
12 ugers stresscoaching + 6 måneders kognitiv terapi på Sankt Hans