Kan hypnose afhjælpe stress?

 

Hypnoterapi (eller hypnose med terapi) arbejder på det ubevidste plan og kan have en fantastisk effekt på tankemylder, negativt tanke-følelses-loop og overdimensionerede bekymringer, som er meget udbredte hos stressramte.

Den stressramte kan sidde fast i et mønster eller en ond cirkel, hvor selvværdet påvirker tankerne negativt, hvilket kan give angst og bekymring, som igen påvirker søvnen negativt, hvilket igen gør det svært at finde ro. Det udløser tristhed, manglende energi og livslyst, hvilket igen påvirker selvværdet negativt osv. osv.

 

En sådan ond cirkel kan være svær at komme til livs gennem de øvrige kognitive eller fysiske behandlingsmetoder, da det mønster, der udløser den, kan ligge dybt i os.

 

Her kan hypnoterapi være en god og nem ”genvej” til at stoppe den onde cirkel, uden at den dog skal opfattes som overfladisk symptombehandling. Hypnoterapi har vist sig at have både en hurtig og varig positiv effekt på den stressramte.

 

 

 

FAQ

Hvad er hypnoterapi?

Sindet har en meget stor indflydelse på vores fysiske og psykiske velvære, og psyken og det fysiske hænger nøje sammen. Nogle fysiske spændinger kan eksempelvis være forårsaget af meget dybtliggende psykiske mønstre.

 

Hypnoterapi kan her være en genvej til at bearbejde de mønstre, tanker og bekymringer, som ligger gemt væk i underbevidstheden, og som vi ikke kan komme i kontakt med i almindelig vågen tilstand – heller ikke selv om vi faktisk er bevidste om dem. Selv om jeg eksempelvis er klar over, at jeg har en dybtliggende angst for at blive efterladt, kan jeg ikke gøre noget ved denne angst, fordi kilden til den er gemt vældig godt af vejen dybt i mit sind.

 

For nogle årtier siden var psykoanalyse udbredt som en terapiform, når underbevidste traumer og mønstre skulle hentes frem i lyset. I dag er hypnose med terapi/hypnoterapi ved at blive den dominerende terapeutiske metode i disse sammenhænge, fordi det både er en blid og meget effektiv terapiform med gode resultater.

 

 

 

 

Hvad vil det sige at være i trance eller hypnose?

Vi kender alle til at være i hypnose eller trance, som egentlig bare er en afspændt og indadfokuseret tilstand, som man kan være i kortvarigt flere gange om dagen.

 

Langt de fleste kender til dagdrømmeri eller at “falde i staver”, mens man stirrer ud i luften – fortabt for omverdenen et øjeblik. ”Jeg var lige væk et øjeblik”, plejer vi at sige. Det er en slags trancetilstande.

 

Nogle oplever indimellem en slags “køretrance”, hvor de uden at have bemærket at de har kørt ad vejen, pludselig er nået frem. Andre har for vane at stirre helt opslugt ind i tv´et eller avisen, uden at man kan komme i kontakt med dem. Det er ligeledes former for trance, som mange kender til fra dagligdagen.

 

Når vi ligger og er ved at falde i søvn eller vågne, kan vi også befinde os i en form for grænseland, hvor vi hverken sover eller er vågne – en dejlig, afslappet tilstand, hvor man “flyder rundt”. Også dette er en form for trancetilstand.

 

Trancetilstande er altså helt naturlige for os og de fleste oplever dem som behagelige. Tiden flyver afsted under en hypnose, pludselig er der gået en time og mange giver udtryk for, at det var en behagelig oplevelse, som de gerne ville have haft mere af.

 

 

 

Hvilken effekt har hypnoterapi på stress, og hvad kan afhjælpes?

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan supplerer hypnose/hypnoterapi andre behandlingsformer mod stress, og hvornår skal en stressramt opsøge en hypnoterapeut?

I situationer, hvor det går meget langsomt eller måske er umuligt at spore fremgang i stressbehandlingen, kan det være vældig gavnligt for en stressramt at komme i et forløb hos en hypnoterapeut, hvor hypnoterapi kombineres med andre former for behandling.

 

 

 

Skal man være bekymret for hypnoterapi, fx om man bliver en anden?

Typiske forbehold i forhold til hypnose kan være opstået pga. showhypnose, og derfor kan typiske spørgsmål være ”om man bliver til en høne under hypnosen”, eller om man stadig er sig selv efter hypnosen.

 

Nogle er bekymrede for om de under hypnosen er ude af kontrol og gør mærkelige ting, som de slet ikke har lyst til. Her er det vigtigt at huske på, at hypnoterapi er noget helt andet end showhypnose.

 

Hypnoterapi har på ingen måde til formål at underholde. Formålet er udelukkende terapeutisk. Hypnoterapi er absolut ikke farligt, og man vil altid vågne op igen og være sig selv og helt normal, blot i en ”opdateret udgave”, som man selv har ønsket det. Hypnoterapeuten lægger stor vægt på, at det, der sker under hypnosen, foregår fuldstændigt i overensstemmelse med de ønsker, som personen selv har givet udtryk for under en indledende samtale. Under hypnosen opnår klienten derfor præcis det, som han selv er kommet for.

 

 

 

Læs mere om vores stressbehandling her