Hør Ole’s historie om vejen ud af stress!

Ole er en af mine tidligere klienter, som jeg havde fornøjelsen at hjælpe ud af stress og tilbage i  arbejde. Han har i sin video trodset tabu og frygt for stigmatisering ved at stille op og dele sin personlige historie – helt uden filter!

 

Ole er et helt igennem fantastisk menneske, og han er i dag en foredragsholder, som jeg bruger, når virksomheder booker mig til foredrag og workshops i personlig stress-håndtering.

 

De færreste rammes af stress i en grad som Ole, men det er ene og alene fordi, de når at stoppe op enten via egen erkendelse eller andres hjælp. Ole’s fortælling indeholder på mange måder, alt det der kan gå galt, hvis du ikke forebygger stress i din dagligdag og bare kører på – år efter år – uden pause.

 

Derfor er Ole’s historie også en, som du gerne må dele med andre, så stress kan forebygges på tidligt stadie.

 

 

 

Hvorfor opdager du ikke stress i tide?

Når man påvirkes af stress-hormoner over en længere periode, sker der ændringer i hjernen. Ens selvopfattelse forvrænges, og det betyder, at man langsomt mister evnen til at se indad. Man går ind i en tilvænningsfase, som bevirker, at man mister kontakten til sig selv og derved også evnen til at se signalerne på stress.

 

Når dette sker, har du brug for andres hjælp – brug for at nogen gør dig opmærksom på, at du har ændret adfærd, fået en kort lunte og trækker dig socialt, for det kan du have meget svært ved at se selv.

 

 

Hvad er et stress-kollaps?

Et stress-kollaps er en sund reaktion fra kroppen og sindet på, at man fører en meget usund livsstil. Mange oplever en stærk rastløshed, spændinger og smerter i kroppen og en angst i sindet, når de er alene og ikke er aktive – dette er vejen til et stress-kollaps!

 

Det er dog vigtig at understrege, at alle stress-symptomer er midlertidige og forsvinder mere eller mindre af sig selv, når du kommer i den rette behandling. Forskning peger tillige på, at når du oplever dig støttet af familie, venner og på din arbejdsplads, så kommer du dig langt hurtigere. Er du stresset eller tæt på et kollaps, så har du det skidt – rigtigt skidt. Derfor hjælper det, når du føler sig set, hørt og forstået af dine nærmeste både privat og på jobbet. Men det er også vigtigt, at du selv åbner op og taler om, det som er svært, så andre har mulighed for at hjælpe og aflaste dig.

 

Mærker du nogen af nedenstående symptomer, og føler du, at de har stået på i lang tid som f.eks. måneder og år, eller har nogen af dine nærmeste udvist bekymring, ift. om du er stresset, så lyt både til dig selv og til dine nærmeste – for så er der nok noget om det!

 

Hvis du vil have vished om, hvor belastet du er, så tjek muligheden for en stress-screening hos mig her >