Kursus for sundhedspersonale

 

4 dages efteruddannelse

 

Sundhedspersonalets værktøjskasse

mod stress og psykiske sygdomme

 

 

Udtalelser fra tidligere kursister

 

Det vigtigste jeg har lært er forarbejdet. Det at kunne afdække og vurdere symptombilledet, sparer lægen for tid i konsultationen. Dernæst har jeg også lært at opspore en patient i mistrivsel, før det går helt galt. Ved den årlige helbredskontrol, kan jeg spotte hvis der er tegn på stress, angst eller depression og så kan vi tage snakken på et tidligere tidspunkt. Det er samtidig vigtigt at vi i lægepraksissen også lærer at opfordre patienten til, at tale med deres arbejdsgiver om mulige løsninger på situationen, så en sygemelding evt. helt kan undgås.
Konsultationssygeplejerske Susan Ellermann, Køge

 

Kurset har givet mig konkrete værktøjer, som gør at jeg kan afdække patientens symptombillede hurtigt og enkelt. Det at hjælpe patienten med at arbejde der, hvor stress fylder mest gør at vi har nogle helt andre snakke om deres situation end før i tiden. Nogle af dem som kommer hos os ved måske heller ikke, hvad som er årsagen til deres stress. De tror måske det udelukkende er arbejdet som er årsag, men ofte er det en blanding af deres arbejdssituation og private forhold, som gør at de er har fået stress og dette har jeg nu fået værktøjer til at afdække. Konsultationssygeplejerske Jytte Hylleberg, Køge

 

Kurset har gjort, at min konsultationssygeplejerske Jytte kan aflaste mig i hverdagen, og give en god faglig sparring omkring stress. Med enkle værktøjer formår hun nu, at hjælpe vores patienter med at få overblik over deres stressorer og nok mest vigtigt af alt, så opfanger hun også patienter med begyndende stress symptomer, selvom de kommer med noget helt andet. Det gavner den forebyggende indsats, så vi undgår en senere sygemelding. Praktiserende læge Mie Jensen, Køge

 

 

 

Download brochure

 

 

 

Tilmeld dig kurset her

 

 

 

Formålet med kurset er at give dig konkret viden samt praksisnære værktøjer og metoder til at afdække patientens symptombillede hurtigt og enkelt, så bl.a. lægen kan aflastes i det daglige. Du bliver trænet til at spotte tegn på stress og psykiske sygdomme, når du møder patienter i mistrivsel, og du kan tage snakken om tabu belagte emner på et tidligt tidspunkt, så eventuelle sygemeldinger eller langvarige mén kan undgås.

 

Kurset er kompetencegivende, og du bliver certificeret psykisk førstehjælper fra Psykiatrifonden samt modtager kursusbevis fra Thauer Stresscenter ApS.

 

 

 

Indhold og form

Kurset er fordelt over 4 dage og opdelt i 8 moduler af 3 timers varighed. Undervisningen vil være en blanding af viden, øvelser og feedback.

 

 

Modul 1: Viden om stress

 

Modul 2: Værktøjskassen mod stress

 

Modul 3: Psykisk førstehjælp – depression

 

Modul 4: Psykisk førstehjælp – angst

 

Modul 5: Psykisk førstehjælp – psykoser

 

Modul 6: Psykisk førstehjælp – misbrug

 

Modul 7: Kognitive værktøjer mod angst, depression og stress

 

Modul 8: Metode til samtalen med patienten

 

 

Målgruppe

Praksispersonale, sygeplejersker og konsultationssygeplejersker

 

 

 

Tilmeld dig kurset her

 

 

 

Undervisere

 

 

Kursusleder 

Rikke Maj Thauer

Tlf. 61 65 08 88

rikke@thauer.dk

 

 

Tidspunkt

Alle dage er der undervisning fra kl. 9.00-16.00, og der vil være morgenmad og kaffe alle dage fra kl. 8.30.

 

 

Sted

World Trade Center

Borupvang 3

2750 Ballerup

 

 

Overnatning

Kommer du fra Fyn, Jylland eller andet er der mulighed for at overnatte på Hotel Lautruppark til nedsat pris, når du er på kursus i World Trade Center. Læs mere på www.lautruppark.dk.

 

 

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 5 arbejdsdage før kursusstart.

 

Tilmeldingen er bindende, men skulle du blive forhindret kan du flytte til en anden kursusstart eller give pladsen videre til en kollega.

 

Ved tilmelding har vi ligeledes brug for, at modtage følgende oplysninger:

 

 

Pris på åbent kursus

Kr. 9.500,- ekskl. moms for virksomheder og inkl. moms for private.

Prisen er inkl. fuld forplejning samt en psykisk førstehjælps manual fra Psykiatrifonden og alle øvrige materialer.

 

 

Kollegarabat – tag en kollega med til 25%

Vi tilbyder 25% kollegarabat ved tilmelding af nummer to på den samme kursusafholdelse. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

 

Tilmeld dig kurset her

 

 

 

Download brochure

 

 

 

Kan kurset også bookes internt i virksomheden?

 

Alle vores kurser tilbydes også som lukkede hold i virksomheden, og indholdet kan målrettes jeres specifikke behov.

 

 

 

Kontakt Rikke om et internt kursus