Psykisk førstehjælp fra Psykiatrifonden

Psykisk sygdom stjæler arbejdsliv

 

Hvad gør du, når en medarbejder, kollega eller et menneske i din omgangskreds bliver ramt af psykisk sygdom? Mange af os ser den anden vej, fordi vi ikke har viden nok til at handle.

 

I løbet af et år vil ca. 20% af befolkningen (700.000 – 800.000) have symptomer på en psykisk sygdom. Det kan ramme alle – også dig og mig!

 

WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke på andenpladsen over de mest belastede sygdomme – både for den enkelte og for samfundet. Derved udgør mentale helbredsproblemer i dag en de absolut største sundhedsmæssige udfordringer og på trods af denne udvikling er arbejdspladsernes viden om psykiske sygdomme meget begrænset.

 

En af årsagerne er den måde vi lever vores liv på. Fortravlede familier, skyhøje ambitioner og urealistiske forventninger – både fra os selv og fra arbejdspladserne til vores egen formåen. Sunde og raske mennesker bukker under for stress i vores samfund, men også overfor depression, angst og andre psykiske lidelser, som kan være medført af vedvarende belastning af sindet.

 

135.000 mennesker rapporteres til at lide af en angstsygdom, 17.000 nye tilfælde kommer til hvert år og hvad så med alle dem som ikke opsøger hjælp?

 

Iflg. tal fra Sundhedsstyrelsen er angst skyld i det største produktionstab og koster årligt samfundet 8,6 mia., samlet set beløber de psykiske lidelser sig til 17 mia.

 

Virksomheder opruster i dag mod stress, men overser at stressramte som sygemeldes, kan have opbygget deres belastning over lang tid. Dette bevirker, at de også kommer i risikozonen for at udvikle psykisk sygdom, hvilket kan forlænge en sygemelding yderligere.

 

Hver 5. dansker får på et tidspunkt en psykisk sygdom – jo tidligere de får hjælp, jo hurtigere kommer de sig.

 

Mange bliver ikke spottet i tide og går i alt for lang tid med ubehandlet depression og angst. Får man ikke den rette hjælp, kan det have store konsekvenser for den enkeltes arbejdsevne og livskvalitet. Ledere og medarbejdere som møder en kollega i en psykisk krise kan opleve det voldsomt og mange vælger at kigge den anden vej, i stedet for at hjælpe. For hvad skal de stille op? – og hvordan tager man lige snakken om noget, så ”privat” som psykisk sygdom?

 

Men det kan du lære som psykisk førstehjælper, og der kan være god økonomi for en virksomhed i at håndtere ting på et tidligt stadie. Med konkret viden omkring psykiske sygdomme og med de rigtige samtale værktøjer kan helt almindelige mennesker lære, at tage snakken og hjælpe den ramte videre til rette behandling. Det kan afkorte en sygemelding og i bedste fald undgå at medarbejder bliver sygemeldt.

 

Der er stort behov for, at øge viden om emnet på arbejdspladserne og give konkrete værktøjer til, hvilke handlemuligheder man som virksomhed har, når et menneske rammes af psykisk sygdom eller en akut krise.

 

Programmet Psykisk førstehjælp er et evidensbasseret program som stammer Psykiatrifonden, der i samarbejde med udvalgte eksterne samarbejdspartnere arbejder på, at udbrede og implementerer programmet på de danske arbejdspladser, så vel som bredt i befolkningen.

 

 

 

Få mere information om et kursus i psykisk førstehjælp

 

 

Skrevet af stressekspert og direktør Rikke Maj Thauer