Behandling af stress

 

 

Hvilken behandling afkorter stress-sygemeldingen?

 

I følge WHO bliver stress og de psykisk lidelser en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020 – det er om 4 år, er virksomhederne gearet til det?

 

Statistikker viser, at 25 procent af alt sygefravær i Danmark er stress relateret. Dagligt sygemeldes op mod 35.000 og det koster årligt det danske samfund 1,5 mio. fraværsdage – en belastning for det menneske og den familie det rammer, men også for arbejds-pladsen og for samfundet.

 

Svensk forskning foretaget på Karolinska Instituttet i 2001 fastslog, at terapi ikke afkorter syge perioden ved en stress-sygemelding. Alligevel anvises langt størstedelen af vores stressramte arbejdsstyrke gennem forsikringsordninger til terapi, som ofte ikke giver den ønskede effekt, men som forlænger sygemeldingen.

 

Hver femte stress-syg mister jobbet på grund af stress, selv om arbejdspladsen har en stresspolitik.  Blandt dem, som kommer tilbage i jobbet igen, får ikke engang halvdelen det bedre – på trods af, at arbejdspladsens stresspolitik netop skulle sikre forbedring.
Kilde: Ugebrevet A4 (2009)

 

I mit Stresscenter modtager jeg mange ulykkelige klienter, som har gået i terapi for deres stress, fordi det var tilbuddet de kunne få gennem arbejdspladsens forsikringsordning. De fået endevendt hele deres barndom og alle svagheder i deres personlighed, hvilket for manges vedkommende bevirker, at de bliver endnu mere frustreret. Efter 2-3 måneders sygemelding forsøger mange at starte på jobbet igen, men oplever at stress-symptomerne hurtigt vender tilbage, hvilket gør at de må ud i endnu en sygemelding.

 

Det er vigtigt at virksomheder stiller krav til, hvilken type behandling forsikringsselskaber visiterer ud til. En vellykket behandling bunder ikke udelukkende i kendskab til psykologi og terapi, men et indgående til stress er det som sikre en vellykket tilbagevenden til jobbet.

 

Forskning peger på, at det som virker ved sygemeldinger og som holder mennesker fri for stress er en ændring i livsstil. Personen skal lære at prioriterer afslapning, søvn og fysisk udfoldelse. Dernæst er det vigtigt at udvikle en adfærd, som reducerer stress samt at man arbejder på, at fjerne den skam og skyld som kan være forbundet med det ”at blive ramt af stress”. Fokus i behandlingen skal ligeledes være på at opbygge selvtillid og give konkrete værktøjer således, at man som menneske efterfølgende kan håndtere egen stress og træffe sunde beslutninger i hverdagen, både privat og på professionelt.

 

 

Få mere information om ANTI stressforløb

 

 

Skrevet af stressekspert og direktør Rikke Maj Thauer